Lägesrapporter 2021-2023

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Lägesrapporterna till och med oktober 2022 heter därför Lägesrapport FVM.