Om Regionhälsan

Regionhälsan är en av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Våra verksamheter har en stor bredd med inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd, forskning, utbildning och kunskapsstöd. 

Vi är drygt 1 900 medarbetare som bland annat arbetar inom verksamheterna:

Prehospital verksamhet

Sjukvårdsapotek och hjälpmedel

Hälso- och specialistvård barn och unga

Barnmorskemottagning och gynekologi

Ungdomsmottagning

FoUUI primär och nära vård

Expertenheter