Naturbruksskolan Sötåsen övergår till distansundervisning

Naturbruksskolan Sötåsen övergår från fredag 27 november till undervisning på distans efter att fall av covid-19 bekräftats. Beslutet att övergå till distansundervisning togs av Naturbruksstyrelsens ordförande Ulf Eriksson under torsdagen efter samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Beslutet om distansundervisning gäller till en början fram till jullovet och gäller alla elever med undantag från gymnasiesärskolan. Eleverna lämnar skolan vid lunchtid under torsdagen för att från och med fredag övergå till undervisning på distans.

Skolan kommer precis som under vårterminen ha möjlighet att ta in elever i mindre grupper för att genomföra vissa praktiska utbildningsmoment eller vid behov av särskilt stöd.