Gradvis återgång till närundervisning för gymnasieskolorna

Utifrån regeringens rekommendation kommer våra gymnasieskolor från nästa vecka återgå till att delvis ha undervisning på plats på skolan. De kommande veckorna delas tiden upp så att ungefär en tredjedel av eleverna är på plats på skolan och övriga studerar på distans.

För elever och vårdnadshavare finns information på lärplattformen ItsLearning kring hur tiden delas upp mellan närundervisning och distansundervisning. Där finns också praktisk information kring åtgärder för att förhindra smittspridning i skolans lokaler och på internatet.

Vi planerar undervisningen för tre veckor i taget och utvärderar löpande hur läget ser ut och om vi behöver göra några justeringar. Regeringens rekommendation om gradvis återgång till skolan gäller fram till första april och under den tiden kan vi både behöva öka och minska andelen tid på skolan utifrån hur smittläget ser ut.