Stabil ökning av förstahandssökande till Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Porträtt på rektor Niclas Dahlqvist bredvid en häst
Niclas Dahlqvist, rektor på Axevalla Hästcentrum, är glad över det ökade söktrycket till hästgymnasiet.
Fotograf: Lena Akilles

Årets preliminära ansökningssiffror till Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum visar en stabil fortsatt ökning av antal sökande på totalen. Men en skola sticker ut i statistiken – Axevalla Hästcentrum ökar med 42 procent.

I takt med att nya Axevalla Hästcentrum har vuxit fram ur den Skaraborgska myllan under det gångna året har också intresset för skolan vuxit. Det visar sig tydligt i antalet förstahandssökande som i år ligger på 54 elever jämfört med fjolårets 38.
– Vi är otroligt glada över att arbetet har gett resultat och eleverna kommer att få gå på en fantastiskt fin skola. Att vi nu snart är i mål och kan flytta in i det nya i höst känns jätteroligt, säger Niclas Dahlqvist, rektor på Axevalla Hästcentrum. Han tror även att elevernas studieresultat kan ha lockat fler att söka:
– Naturbruksprogrammet har ett meritvärde som ligger högst av alla yrkesprogram. Våra elever klarar sig bra i skolan och andelen som tar examen är hög.

Naturbruksskolan Svenljunga hade all time high i antal sökande i fjol och i år är söktrycket till skolan lika högt.
– Vi är jätteglada att intresset är fortsatt stort för vår skola och det ser vi som ett kvitto på att de elever som går här trivs och att vi har en hög kvalitet på utbildningen, säger Peter Nyman, rektor på Naturbruksskolan Svenljunga.

De senaste fem åren har antalet förstahandssökande till Naturbruksskolan Uddetorp stadigt ökat och i år har 75 elever valt skolan i första hand. Det kan jämföras med motsvarande siffra 2018 på 29 elever. Skolans rektor Karin Rosén menar att hon redan under höstens och vinterns öppet hus och prova på-dagar har märkt av ett stort intresse.
– Jag tror också att nöjda elever ger ringar på vattnet och våra elever tar studenten med goda framtidsutsikter att få jobb och kunna läsa vidare, säger hon.

På Sötåsen minskar antalet sökande något, framför allt på den anpassade gymnasieskolan. Men än kan siffrorna röra på sig då de preliminära enbart kommer från antagningskanslierna i Västra Götalandsregionen. Sökande från övriga delar av Sverige är ännu ej medräknade. Det slutgiltiga gymnasievalet görs senast den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan. 

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2024:

Axevalla Hästcentrum: 54
Naturbruksskolan Svenljunga: 61 
Naturbruksskolan Sötåsen: 53 (plus anpassad gymnasieskola: 4)
Naturbruksskolan Uddetorp: 75  
Totalt antal förstahandssökande 2024: 247  
Totalt antal ansökningar 2024: 927

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2023:  

Axevalla Hästcentrum: 38
Naturbruksskolan Svenljunga: 61 
Naturbruksskolan Sötåsen: 59 (plus anpassad gymnasieskola: 12)
Naturbruksskolan Uddetorp: 68  
Totalt antal förstahandssökande 2023: 238  
Totalt antal ansökningar 2023: 802