Biogasdag på Sötåsen

bio

Välkommen till en dag fylld med demonstrationer, seminarier och studiebesök!

Datum: 22 mars
Tid: 09.00-17.00
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen

Du som är intresserad av biogas och framtidens drivmedel är varmt välkommen att delta för att lyssna på seminarier om mikrobiogasanläggningar, förbehandlingsteknik och uppgradering av småskaliga tankställen. Under dagen bjuds även på ett studiebesök på Sötåsens biogasanläggning.

För mer information och detaljerat program, besök: http://hushallningssallskapet.se/calendar/biogasdag-2/

Anmälan görs senast den 8 mars till Hushållningssällskapet, 0511-248 00 eller info.skaraborg@hushallningssallskapet.se

Seminarier och studiebesök är kostnadsfria, det enda du behöver bekosta är lunch och fika till ett självkostnadspris på 170 kr.

För frågor kontakta Per Ove Persson, Hushållningssällskapet på nummer 0511-248 60.

Följande organisationer finansierar och/eller deltar i de olika projekten: RISE, SLU, Naturbruksförvaltningen, Stiftelsen Lantbruksforskning, BioGas2020, Västra Götalandsregionen och Record Biomap Network.