Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen vinnare av europeiskt lärarpris

EU-flaggan hissad mot en blå himmel

Naturbruksförvaltningen är en av vinnarna av EU-kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset går till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

– Priset är ett viktigt erkännande för oss och vi hoppas att det kommer att inspirera andra skolor i deras arbete, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef vid Naturbruksförvaltningen.

Naturbruksförvaltningens arbete inom projektet Erasmus+ har främst handlat om olika utbyten i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) där elever fått möjlighet att göra sin praktik utomlands i olika europeiska länder. Eleverna fick till exempel möjlighet att vara på lantbruk i Danmark, sälcenter i Tyskland och botanisk trädgård i Spanien. Förutom förbättrade språkkunskaper och stor lärdom om andra kulturer var också den personliga utvecklingen något som flera av eleverna lyfte fram när de reflekterade över sin tid utomlands.

Även lärare vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor deltog i olika utbyten genom att exempelvis ”skugga” yrkeslärare vid naturbruksskolor runt om i Europa och på så vis kompetensutveckla sig i hur en likvärdig skolverksamhet fungerar i andra europeiska länder.

Fyra svenska skolor får det nya europeiska lärarpriset för innovativ undervisning (European Innovative Teacher Award) för skolprojekt som har avslutats mellan 2014 och 2020 inom programmet Erasmus+.