Pionjär inom fossilfria drivmedel

På Naturbruksskolan Uddetorp i Skara har man sedan sex år tillbaka drivit lantbruket helt med fossilfria bränslen. Valet att bli fossilfria grundades i flera saker: dels ett innovationsprojekt som då drevs på Uddetorp, men också Västra Götalandsregionens målsättning om att hela regionens verksamhet ska bli helt fossilfri. Det var helt enkelt dags att tänka om och prova något nytt.

Det som främst används är biodrivmedlet HVO, som är en typ av biodiesel som till största del produceras av slaktavfall. Gunnar Laurell, yrkeslärare på Uddetorp, är en av de som varit med i övergången till att bli fossilfria.

- På sikt strävar lantbruket i hela Sverige efter att bli helt fossilfritt. Både för de rent klimatmässiga vinsterna men också för att ännu mer kunna profilera lantbruket som något naturnära och miljövänligt, berättar han.

Trots att många är intresserade av fossilfria bränslen och alternativ till diesel är det fortfarande ovanligt att använda sig av det inom jordbruk. Främst är det en ekonomisk fråga. I en jämförelse mellan traditionell diesel är HVO något dyrare. Dessutom betalas en skattebefrielse från koldioxidskatten ut med 1,93 kr per liter för vanlig diesel – en återbetalning som utgår om man använder fossilfria bränslen eftersom man då inte betalat någon koldioxidskatt från början.

Testar flera gröna drivmedel
På Uddetorp har man inte bara provat HVO utan även flera andra fossilfria bränslen. Bland annat biodieseln RME, som tillverkas av råvara från raps, samt eldrivna fordon. Anledningen till att man valt att använda just HVO är att det är så likt vanlig diesel att ingen skillnad märks i köregenskaper och att det är lätt att ställa om till. På grund av likheten till diesel har många maskintillverkare godkänt att HVO kan användas i deras maskiner. Därför går det bra att tanka HVO i den redan befintliga fordonsflottan.

Gunnar framhåller att vi i framtiden behöver använda oss av flera olika drivmedel för att kunna täcka behovet av fossilfria bränslen:

- För att jordbruket på sikt ska kunna ställa om till att bli helt fossilfritt behöver vi titta på flera olika typer av bränslen. Alla kan inte köra på HVO, då räcker inte tillgången. På Uddetorp har vi sett att mindre maskiner som används inom gården fungerar bra på el, då de används i kortare intervaller och kan stå och ladda mellan användningarna.

Medskick till framtidens lantbrukare
På Naturbruksskolan Uddetorp utbildas gymnasieelever inom lantbruk och får på så sätt med sig miljötänket genom hela utbildningen.

- De allra flesta är positiva till att köra fossilfritt och nyfikna på alternativa drivmedel. Men eftersom vi inte upplever någon större skillnad från vanlig diesel så är det ingenting man reflekterar över i vardagen, det blir naturligt för både elever och personal, berättar Gunnar.