Inspelningar från seminarium om biologisk mångfald

Missade du vårt seminarium om biologisk mångfald? Här hittar du några av föreläsningarna från dagen!

Britt-Marie Benjaminssion, Hans Nilsson och Per-Erik Larsson, verksamhetsutvecklare och yrkeslärare på Naturbruksförvaltningen, om insatser för biologisk mångfald som testats och erfarenheter från projektet. 

 

Elisabeth Ögren, rådgivare i ekologisk trädgårdsproduktion på Jordbruksverket, om att gynna nyttodjur i grönsaks- och bärodlingar. 


Olle Kvarnbäck, agronom och biolog, om att mäta effekten av insatser för biologisk mångfald.