Ny utbildning och fortsatt förtroende för Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Två personer går på en åker med ryggen mot kameran och pratar med varandra.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara får klartecken att driva 6 av de 7 utbildningar man ansökt om. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) under tisdagen. Av utbildningarna som beviljats är fem befintliga utbildningar som man får fortsatt förtroende att driva vidare. Till det kommer i år också en ny utbildning – Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk.

- Att vi beviljas en så stor del av de utbildningar vi sökt visar att vi är en etablerad utbildningsaktör inom de gröna näringarna. Vi har mycket egen kompetens både som utbildningsanordnare och inom de utbildningar vi driver, och det visar sig i förtroendet vi får från MYH, säger Malin Ljungné, rektor.

Den nya utbildningen riktar sig till den som har en viss erfarenhet av serviceteknik och vill vidareutbilda sig med en specialisering på lantbruksmaskiner. Nytt för i år är också att utbildningen ”Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar” startas igen i ett nytt koncept efter att ha varit stängd för ansökan det senaste året.

Varje utbildning som en yrkeshögskola ansöker om att få driva granskas av MYH för att säkerställa att den håller rätt kvalitet och att det finns ett behov av fler utbildade personer inom området. Det innebär också att ansökan måste förnyas med jämna mellanrum för de befintliga utbildningar som yrkeshögskolan driver.

- Att vi får fortsatt förtroende att driva våra utbildningar under många år ger oss bra förutsättningar att fortsätta utveckla dem för att kunna genomföra utbildning med hög kvalitét, säger Madeleine Hjälm, rektor.

Utifrån MYH:s beslut finns ett brett utbildningsutbud öppet för ansökan på Biologiska Yrkeshögskolan under 2021: Agrotekniker, Hovslagare, Kvalificerad tilläggsutbildning för hovslagare, Kvalificerad djurvårdare, Klövvårdare, Skogsföryngringsledare, Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar och Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk.