Samarbete mellan Naturbruksförvaltningen och Göteborgsoperan

Uppdaterad:
Publicerad:
Edvard Hamilton, ägare till Hjelmsäters egendom.
Fotograf: Göteborgsoperan

Scenografi byttes till biokol

I våras tog Göteborgsoperan ned scenografin efter uppsättningen Wagners Nibelungens ring. Målet var att den skulle återvinnas och återbrukas. Scenografin kördes därför till Hjelmsäters egendom, vid Kinnekulle, för att bli biokol.

Det visade sig dock att det inte gick att göra biokol av dekorväggarna, då de innehöll ämnen som inte är lämpliga att de hamnar i jorden. Men de kom ändå till nytta då Edvard Hamilton, ägare till Hjelmsäters egendom, använde dem till väggar i gårdens träflisdepå.

dekorväggar
Dekorväggar
Fotograf: Göteborgsoperan

 

Två säckar biokol
I utbyte för scenografin fick Göteborgsoperan två säckar biokol som de överlämnade till Angereds gård, som ingår i Naturbruksförvaltningen.
- Det är fantastiskt roligt att vi och Göteborgsoperan kunnat samverka kring denna hållbarhetsfråga, säger Paula Bäckman som är områdeschef vid Naturbruksförvaltningen.

Regnbädd renar vattnet
På Angereds Gård har biokolen redan kommit till nytta i en så kallad regnbädd.
- I regnbädden renar vi dagvatten och vatten från våra tak med hjälp av en infiltrationsmassa som består av biokol, sand och pimpsten. När vattnet släpps ned till bottnen pressas det upp igen till en avrinningszon där det får rinna ut. När det passerar infiltrationsmassan fångar kolet upp tungmetaller och andra ämnen som vi inte vill ska rinna ut i bäckar och åar, förklarar Tony Johansson som är arbetslagsledare vid Angereds Gård.

regnbädd
Regnbädd med plantering vid Angereds Gård.
Fotograf: Naturbruksförvaltningen

 

Kol lagrar vatten, näring och syre
Biokolen gör även stor nytta inom andra användningsområden.
- I veckan ska vi göra en lättviktsjord. Då kommer vi blanda biokol, kompost och pimpsten så att vi får en lättare jord. Det går att mätta biokolen med näring innan, så man har den som en lagringsdel i jorden. Kol innehåller mängder med porer som kan lagra vatten, näring och syre. Detta kan göra att kolet hjälper vissa jordar att behålla fukten längre.