Hörselteam och audionommottagning Skövde, brukarråd 19 april 2023

Tid: 13.00-15.00
Plats: Trädgårdsgatan Skövde

Deltagare:

Angelica Eriksson, enhetschef Audionommottagning
Maivor Wänerås-Persson, HRF norra distriktet Skaraborg
Janne Åberg, HRF Skövde-Tibro
Carin Sköld, HRF 
Gunilla Isaksson, HRF, Patient- och närståenderåd 
Emira Kadic, FSDB Väst 
Ingrid Nordqvist, HRF (distans) 

Sekreterare: Angelica Eriksson

1. Föregående anteckningar

Inget att justera.

2. Aktuellt inom hörselverksamhet

Audionommottagningarna håller inte vårdgarantin. Jobbar kvällar och helger.

Sommarstängt

  • Falköping 3 juli-4 augusti
  • Mariestad 5 juli-8 augusti
  • Lidköping 10 juli-21 juli

Skövde inklusive verkstad är öppet som vanligt hela sommaren.

Grupprehabilitering KBT tinnitus

Nystart, första tillfället i höst. Patient och kurator beslutar om behandlingen i patientens vårdplan.

Framtidens hörselvård

Vad tänker ni? Hörapparater över disk, fjärrprogrammering, appar med mera. Diskussionspunkt. Spännande framtid med teknikutveckling vi inte kan tänka oss idag.

Nationellt vårdförlopp grava hörselnedsättningar

Vårdförlopp grav hörselnedsättning Införs under året i VGR.

Nationell patientenkät

Mycket fina resultat av hörselverksamhet i den senaste Nationella patientenkäten.
Toppresultat för tredje gången i Nationell patientenkät - Habilitering & Hälsa

3. Frågor från HRF

Prao på hörselverkstaden

Beslutar att ha liten workshop vid nästa brukarråd om skötsel av olika modeller för att kunna hjälpa medlemmar mer. Det brukarrådet blir lite längre.

Hörselinstruktör saknas i Skövde

HRF samarbetar aktivt med brukarorganisationer för synskadade för att Skövde kommun ska ha syn- och hörselinstruktör.

Föräldrakontakt

Bordlägges till nästa gång.

Audionominfo i föreningen

Audionom inbokad till föreläsning 8 maj.

Nästkommande möte

25 oktober 2023