Hörselteam och audionommottagning Skövde, brukarråd 20 april 2022

Tid: 13.00-15.00
Plats: Trädgårdsgatan Skövde och Teams

Deltagare

Emma Smedman, enhetschef Hörselteam
Angelica Eriksson, enhetschef Audionommottagning
Maivor Wänerås-Persson, HRF, ordf norra Skaraborg
Ingrid Nordqvist, HRF, ordf Lidköping
Agne Fröjd, HRF, ordf i distriktet, tillhör norra Skaraborg
Gunilla Isaksson, HRF, Skövde/Tibro
Janne Åberg, HRF, ordf Skövde/Tibro

Sekreterare

Annelie Rickstrand

1. Föregående anteckningar

Inget att justera.

2. Aktuellt inom hörselverksamhet

Ökat remissinflöde. Vi håller vårdgarantin oftast men ligger på gränsen. Audionomdagar i mitten på maj i Lidköping. Gruppverksamhet på gång att starta igen nu efter pandemin. Ansvarig: Angelica/Emma

3. Hörselhjälpare

Angelica och Agne kommer att planera för hur vi ska komma igång med hörselhjälpare, möte om det senare i eftermiddag. Ansvarig: Angelica

4. Vårdprocess tinnitus

Audionomerna har nu en gemensam arbetsprocess för hur man arbetar med tinnituspatienter. Nu testas detta i verksamheten och ska utvärderas under slutet av året. Just nu kikar man på grupprehabilitering, senare i höst kommer man undersöka internetbaserad KBT. Ansvarig: Angelica

5. Upphandling hörapparater

Upphandling gjordes 2021. Vi har fått avtal på Svår och Barn, men är överprövade på RITE + BÖ. Vi vet inte när det blir klart. Patienterna märker inte av detta då det finns hörapparater ett bra tag framöver. Andelen laddbara hörapparater ökar. Fler och fler hörapparatsmodeller är laddbara. Som vanligt är det behovet som styr, driften är inte en avgörande faktor.    Ansvarig: Angelica

6. Info om våld i nära relationer

Patienter som går på hörselrehabilitering kommer få frågan om de vill svara på frågor om våld i nära relationer. Följebrev skickas till patienter. Patienterna behöver inte svara på frågorna om de inte vill. Patienter i hela VGR tillfrågas. Ansvarig: Emma/Angelica

7. Frågor från HRF

Audionomer med ute på hörselveckan i oktober

HRF är aktiva och informerar om sin verksamhet. Värdefullt att audionom kommer ut och förklarar sin verksamhet samt om hörselnedsättning. Agne kommer att bestämma datum inom kort, det blir troligen 4-5 platser.

Kan man ha en annons där man annonserar om en speciell tid/plats en audionom finns på plats? Agne hör av sig så kommer Hörselverksamhet se till att audionom är med vid åtminstone två platser.

I Lidköping kommer man ägna delar av hörselveckan åt info om CI. Även då önskas att någon från Hörselverksamhet kommer ut och informerar.

Finns summa på hur många patienter vi har i området så HRF Skövde vet hur många hörselskadade som finns i deras upptagningsområde? Janne Åberg önskar mail om det.

Inbjudan till föräldrar med hörselskadade barn

I Skövde även önskan om att starta barngrupp för föräldrar till hörselskadade barn. Har HRF något informationsblad vi kan lämna ut till patienter? Informationsblad är på gång. Det har funnits en grupp i Skövde tidigare men det rann ut i sanden. Det finns ungefär 230 hörselskadade barn mellan 0-20 år. Hörselteamet kommer att ha föräldragrupper till hösten. På sikt kan vi införa att HRF kommer till sådant möte. Fortsatt förhoppning att någon startar upp en Facebook-grupp som Hörselverksamhet kan hänvisa till.     

Slingkollen

Kan våra ingenjörer hjälpa till med översynen av fasta slingor i upptagningsområdet? Leverantörer av fasta slingor kan troligen ge bättre hjälp i detta då Hörselverksamhet inte har samma kompetens kring detta längre.         

Aktuellt om HRF

Ny lokal i Skövde som delas med andra verksamheter.  Det kommer att vara öppet ibland och viss försäljning. Även i Lidköping har man försäljning av batterier i sin föreningslokal. I Mariestad har man öppet någon dag i veckan.

I Falköping finns troligen inget ställe i dagsläget. Agne kollar upp. Slangar, domer och filter finns ej att köpa hos HRF, utan då hänvisas man till Audionommottagning som kan ge beställningsblankett och information om vilken storlek/modell man behöver.                  

Ingrid

Patient har önskat få justering av hörapparat via distans. Går det? Det har varit en pilotstudie i VGR där Audionommottagning Mariestad deltog 2021. Det är olika sekretess-frågor som ej är lösta än annars hade vi troligen varit igång så här dags.              

Agne om justering av hörapparaten i verkstaden

Man kan inte justera sin hörapparat i verkstaden. Det behövs en bokad tid för detta.                

Hur gick det delvis digitala mötet idag?       

Det har varit svårt att ha kombinerat teamsmöte med några i rummet och några på länk. Vi får se över systemen eller i fortsättningen ha möte antingen live eller via teams.

Nästkommande möte

221019 kl 13.00-15.00

Kommentar om frågor som ska tas upp på nästkommande möten