Du som söker AT

Fyra AT-läkare som tittar på en läsplatta.

På Skaraborgs sjukhus erbjuder vi 56 utbildningsplatser, så kallade AT-block. AT-blocken omfattar totalt 18 månader fördelade på fyra månader internmedicin, fyra månader inom opererande specialiteter, en vecka anestesi och intensivvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. Du har även möjlighet att välja en tre veckors valbar placering på SkaS inom en annan specialitet.

Välkommen att söka AT

AT-ansökan till oss i Skaraborg görs via rekryteringsverktyget Varbi där du registrerar dig och laddar upp dina ansökningshandlingar.

AT på Skaraborgs Sjukhus - annons och länk till ansökan

Tips från oss inför din AT-ansökan!

Vi erbjuder dig

  • Två utbildningsveckor, varav den ena är introduktion och den andra lite senare under ditt första block som AT-läkare, innehållande bl a akutkirurgi, akutmedicin och A-HLR.
  • AT-lunch/APT (en gång i månaden)
  • AT-lotsar (kompletterande grupphandledning under hela AT-tiden)
  • AT-studieresa
  • Personlig utbildningspott (20 000 kr och 12 utbildningsdagar)
  • Motionsförmån (1500 kr/år)