Rökfritt sjukhusområde

Skaraborgs Sjukhus är ett rökfritt sjukhusområde. Det innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Skaraborgs Sjukhus Falköping, Lidköping och Skövde.

Alla har rätt till en rökfri omgivning

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Svårt sjuka patienter eller närstående ska inte behöva känna oro över att behöva passera genom tobaksrök för att nå sin vård.

En rökfri miljö för alla som vistas på vårt sjukhus

Att göra Skaraborgs Sjukhus, som är ett hälsofrämjande sjukhus, till ett rökfritt sjukhusområde är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Det är allmänt känt att det inte finns någon nivå där aktiv eller passiv rökning är riskfri. Därför vill sjukhuset förhindra att patienter, medarbetare och andra besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök.

Sjukhusets ledning ser beslutet om rökfritt sjukhusområde som en viktig förebyggande och hälsofrämjande insats, främst för våra patienter men också för medarbetarna och alla som vistas på vårt sjukhus.

Hjälp och stöd för besökare och patienter

Om du vill få hjälp och stöd för att sluta röka vänder du dig till: