Nuläge Västra Götaland

Kvinna blickar framåt i folkmassa

Kunskapsseminarium 4 september: Var står vi idag i förhållande till utvecklingen i länet och omvärlden?

Vi bjuder in till ett webbinarium, som ett avstamp för översyn av den regionala utvecklingsstrategin, där vi lyfter fakta kring utvecklingen i Västra Götaland. Utgångspunkten är de utmaningar som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin med fokus på hur läget förändrats i länet under åren och hur våra förutsättningar ser ut inför framtiden.
 
Det finns även möjlighet att se delar av sändningen i efterhand för dig som har svårt att delta just denna tid och dag. 

Datum: 4 september 2024, kl.9.30-11.30 
Mer information och program: Uppateras efterhand. 
Plats: Digitalt, länk till sändningen kommer finnas här samt skickas till anmälda. 
Anmälan: Anmäl dig till webbinariet redan nu.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland. 

Program

  • Välkomna! Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson och Moderator Lisa Lundin, processledare regional utvecklingsstrategi.
  • Utmaningar för länets utveckling - Karin Althoff, avdelningschef samhällsanalys.
  • Kartbilden över Västra Götaland, vad kan den säga oss? – Georgia Larsson, regional samhällsplanering och Per Karlsson, samhällsanalys.
  • Räcker befolkningen till? Arbetskraften?  – Jonathan Gärtner, samhällsanalys.
  • Digitaliseringens möjligheter och hot – Maria Larsson, samhällsanalys.
  • Internationell konkurrenskraft och utveckling i olika delar av regionen och Det goda livet – vad kan vi lära oss? – Tomas Ekberg, samhällsanalys.
  • Vad innebär förutsättningarna för Västra Götalands gemensamamma utvecklingsarbete? Helena Lundberg Nilsson reflekterar.

Följ utvecklingen!

Fortsätt gärna följa utvecklingen i Västra Götaland genom att besöka vår statistik- och analysportal. Där kan du ta del av statistik och analyser inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Portalen innehåller också ämnesrelevanta länkar till externa statistiksidor och rapporter.
Besök statistik- och analysportalen.

Målgrupp för seminariet

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

Ta del av presentationer från seminariet 2023.