Konferens för kraftsamling fullföljda studier 2024

alt=""

Vi bjuder på ett fullspäckat program med fokus på barn och ungas motivation och framtidstro och möjlighet till fullföljda studier.

Konferensen erbjuder ett flertal seminarier med forskning inom bland annat tillgängliga lärmiljöer, ungdomars framtidstro - kopplingar till psykisk hälsa och ohälsa, viktiga vuxna och att lyckas mot alla odds.

Under hela dagen medverkar en grupp unga från olika delar av Västra Götaland och bidrar med sin expertis och reflektion.

Du får också ta del av erfarenheter från olika organisationers arbete med barn och unga. Kom för kunskapshöjning, nätverkande och inspiration!

Seminarier
Sammanlagt erbjuder vi fyra parallella seminarier, du gör ditt val på plats.

Lärpass
Ta del av erfarenheter och lärdomar från verksamheter som jobbar med barn och unga. Sammanlagt kommer vi erbjuda 12 lärpass. Innehåll för passen uppdateras innan sommaren, du gör dina två val på plats.

Från programmet

08:15 Registreringen öppnar Kaffe och fralla. 
 
09.00 Förmiddag 
 • Helén Eliasson (S), ordförande i regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Susanne Sandgren, dagens moderator, projektledare Fullföljda studier i Skaraborg
 • Sara Binyam, dagens co- moderator, före detta Ung kommunutvecklare i Skövde

Hur är läget för barn och unga idag?
Barn och ungas röster om hur de mår, vad de möter i sin vardag, hur de ser på livet och framtiden samt vilka levnadsvanor och uppväxtvillkor våra barn och unga har. Hur kan vi vuxna säkerställa att vi pratar med barn och unga, inte om dom?

 • Sara Fröhling Lindersköld, Regionchef Syd, Ungdomsbarometern
 • Åsa Ekman, författare och konsult i barnrättsarbete

Berätta alltid det här – en podd om psykisk hälsa
Livepodd på scen med Frida och Tilda Boisen. Frida Boisen är verksam som journalist, talare och författare. 2023 bokdebuterade Tilda tillsammans med sin mamma Frida.

10:45 Paus och kaffe 

11:10 Valbart seminarium (4 parallella)
 
 • Tillgängliga lärmiljöer - inkludering i praktiken
  Emma Leifler, lektor i specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

 • Ungdomars framtidstro - kopplingar till psykisk hälsa/ohälsa och skolbetyg (STARS)
  Yun Chen, docent och Johan Dahlstrand, doktorand på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, (STARS: Studie av ungdomars motståndskraft och stress).

 • Viktiga vuxna – hur kan vi tillsammans stärka ungas skydds- och friskfaktorer?
  Camilla Pettersson, fil. dr folkhälsovetenskap vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro Universitet.

 • Att lyckas mot alla odds - akademisk resiliens
  Cecilia Thorsen, lektor i pedagogik vid Institutionen för Individ och Samhälle vid Högskolan Väst.

12:00 Mingellunch 

12:45 Lärpass - erfarenheter och lärdomar från verksamheter
 • 12:45-13:30 Pass 1 (6 parallella lärpass) 
 • 13:45-14:30 Pass 2 (6 parallella lärpass) 
14:30 Paus och eftermiddagsfika 

14:50 Eftermiddag
 
 • VÄGUS, Västra Götalands Ungdomssymfoniker

 • Inspirationsföreläsning med Frida och Tilda Boisen

 • Avslutningssamtal och blick framåt med Helén Eliasson (S), ordförande i regionstyrelsen, VGR och Mats Andersson (C), kommunalråd, Vänersborgs kommun

15:45 Dagen avslutas
 

Praktisk information

Datum: torsdag 19 september 2024
Plats: Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
Anmälan:  Anmäl dig här
OBS! Konferensen är redan fullbokad men det finns möjlighet att skriva upp sig på en väntelista. 
 

För frågor om evenemanget:
Karin Gertzén, samordnare för kraftsamling fullföljda studier, karin.gertzen@vgregion.se

Beatrice Baan, event och mötesservice, beatrice.baan@vgregion.se

För frågor om anmälan: 
Therése Hedén, event och mötesservice, therese.heden@vgregion.se

Målgrupp
Organisationer inom Västra Götaland med ansvar kopplat till barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, det civila samhället, akademi, näringslivet och VGR.

Arrangörer
Konferensen arrangeras av VGR tillsammans med kunskapsnoderna för fullföljda studier i de fyra kommunalförbunden:

 • Boråsregionen Sjuhärad
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Göteborgsregionen
 • Skaraborgs kommunalförbund

Västsvensk kraftsamling fullföljda studier