Verktyg

Nedan kan du ta del av verktyg som LMH har varit med och tagit fram som t ex olika bildstöd, handbok för receptionister samt material om hälsoinformation och gruppstödsträffar. Längre ner på sidan hittar du fler verktyg framtagna av Västra Götalandsregionen som är viktiga i arbetet med migration och hälsa.

tecknad bild av en kvinna som mäter längden på ett barn

Bildstöd

Här finns användbara bildstöd översatta på olika språk. Du hittar också information om hur du skapar nya bildstöd.

Flertalet dokument i en hög

Handbok för receptionister

Här hittar personal i reception information gällande patienter som migrerat till Sverige eller av olika anledningar befinner sig här tillfälligt.

Förstå mig rätt

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den. Kunskapscentrum för jämlik vård har utvecklat en samtalsmetod, Förstå mig rätt, för att minska missförstånd mellan patient och personal. Länk hittar du nedan:
Förstå mig rätt 


Riva hinder

Riva hinder är ett verktyg för att nå en mer jämlik vård och hälsa genom kulturell medvetenhet. Se länk nedan:
Riva hinder - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)