VGR tar nya tag för att komma till rätta med bristyrken i offentlig sektor

Publicerad:
Sjuksköterskor sitter på rad under avslutning på utbildning

Nu genomför Västra Götalandsregionen en utlysning, på 20 miljoner kronor, för insatser på de yrkesgrupper i offentlig sektor som bedöms ha störst kompetensbrist. Enligt SCB:s saknas 20 000 utbildade från gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och 4 000 grundskolelärare år 2035 i Västra Götaland.

 - Bristen på kompetens i dessa yrken äventyrar kvalitet och säkerhet i grundläggande samhällsbärande funktioner såsom vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt skola, säger Madeleine Jonsson, (MP) ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU).

Det krävs en rad olika åtgärder där olika organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden. Till exempel projekt som bidrar till ett förlängt och hållbart arbetsliv. Men även uppgiftsväxling där personer i bristyrken, lämnar ifrån sig arbetsuppgifter till en annan yrkesgrupp som kan utföra dem minst lika bra. Det kan också handla om insatser som innebär att personer som står utanför arbetsmarknaden får ett arbete eller påbörjar studier som leder till jobb.

Utlysningen öppen för idéskiss till 8 september 

Kommunalförbund, kommuner, universitet och högskolor, institut, föreningar, branschorganisationer i näringslivet eller andra organisationer kan söka eller vara samverkanspartner för utvecklingsprojekt som VGR medfinansierar.  
  

VGR:s pressmeddelande 2023-06-14

Utlysning

Susanne Hammarström

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer