Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Nu stärks Västra Götalands position som ledande filmregion i Norden
  TV- och filmbranschen har det senaste decenniet genomgått stora förändringar. Nya affärsmodeller och förändrade publikbeteenden skapar en ökad efterfrågan för både film och dramaserier över hela världen. Behovet av nya talanger och kreatörer har aldrig varit större. Nu möter Västra Götalandsregionen upp genom fortsatt utveckling av branschplattformen Göteborg Filmfestival Industry Scene.
 • Skagerrakkonferensen samlar värdekedjan för hållbart bruk av vårt gemensamma havsområde
  Skagerrakkonferensen 17-18 oktober har i år tema maritima råvaror. Vi frågar Cecilia Nilsson på Svinesundskommittén som är en partner till konferensen, om vad den och vår samverkan med Norge mer handlar om, Konferensen samlar utöver representanter för näringsliv och forskning inom blå - och hållbar - resursutveckling, politiker och aktörer från olika myndigheter från både Sverige och Norge.
 • Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning
  Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.
 • 93 miljoner snabbar på företagens omställning genom ”Industry in West”
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt 34 miljoner kronor till samverkansprojektet ”Industry In West”. Satsningen sker genom offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Halland, Skaraborgs och Fyrbodals Kommunalförbund och landar på totalt 93 miljoner kronor.
 • VGR i Almedalsseminarium: Hållbar tillgång till el, kompetens och råvaror är ett måste i industrins omställning
  Hur påverkar den gröna omställningen som vår industri just nu går igenom vårt samhälle och svensk ekonomi? Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten står mitt i den omställning som sker inom svensk industri med ett flertal mångmiljardinvesteringar. Välkommen att lyssna på vårt seminarium i Almedalen på torsdag 29 juni kl 13 i vårt samarbete Swedish Battery Regions!
 • Västsverige eniga om järnväg Göteborg – Borås
  Nu tydliggör kommunerna längs järnvägsstråket Göteborg-Borås, Swedavia samt Västra Götalandsregionen (VGR) sin ståndpunkt i tio punkter till regeringen. Här betonar de västsvenska parterna sin enighet och pekar på varför det är viktigt med en utbyggd järnväg.
 • Innovation och cirkulär ekonomi lyfts på EU-möte
  VGR och samarbetspartners är på plats i Bryssel för att arrangera ett seminarium på temat cirkulär ekonomi och innovation i Västsverige. På seminariet lyfts frågor om design för cirkularitet samt behov av nya infrastrukturer och företagsmodeller - för en grön omställning. Medverkande är förutom VGR:s politiker och medarbetare, EU-kommissionen, Regeringskansliet, Volvo, RISE och Högskolan i Borås.
 • VGR tar nya tag för att komma till rätta med bristyrken i offentlig sektor
  Nu genomför Västra Götalandsregionen en utlysning, på 20 miljoner kronor, för insatser på de yrkesgrupper i offentlig sektor som bedöms ha störst kompetensbrist. Enligt SCB:s saknas 20 000 utbildade från gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och 4 000 grundskolelärare år 2035 i Västra Götaland.
 • Ny satsning på besöksnäring och boendemiljöer i Dalsland
  VGR satsar 300 000 kr och Melleruds kommun ungefär lika mycket på ett platsutvecklingsprojekt runt sjön Upperudshöljen i Dalsland. Syftet är att ta ett samlat grepp för utvecklingen av området som lockar hela 250 000 besökare sommartid, men som ända haft en svagare utveckling för fastboende och små besöksnäringsföretag.
 • VGR satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept. Det aktuella projektet som medfinansieras till hälften av industrin, totalt 16 miljoner kronor, ska komplettera den öppna laboratoriemiljön, ”ASSAR Labs” i den fysiska miljö som kallas ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.
 • Tillväxt kräver infrastruktur, därför är Göteborg-Oslo en av Västsveriges viktigaste tågsträckor
  Det måste bli lättare att bo och arbeta i olika delar av Norden och Europa. Vi behöver också knyta ihop Norden med kontinenten, därför finns STRING-samarbetet. Det som började som ett gränsöverskridande tunnelprojekt mellan Danmark och Tyskland har i dag utvidgats till att omfatta tågsträckan Oslo-Hamburg via Göteborg.
 • Innovationskluster inom avancerade läkemedel till Västsverige
  Vinnova har på regeringens uppdrag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier (ATMP) som placeras på GoCo Health Innovation City. VGR har tillsammans med Swelife finansierat ett projekt som gjort det möjligt att starta bolaget CCRM Nordic som kommer leda innovationsklustret.  
 • 5 juni tas första spadtaget för ny spårväg till Lindholmen
  Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen, som en del av jubileumsutställningen Prototyp.
 • Nu ska VGR:s ambulanser köra på biodrivmedel
  Nu ska ambulanserna i VGR köra på biodrivmedel. Det är hållbarhetsutskottet som beslutat att stå för merkostnaden på 1.8 miljoner kronor för HVO eller "biodiesel" genom sin budget, för att inte belasta vårdens ekonomi. Detta görs för att bidra till att nå VGR:s miljömål om fossilfria transporter.
 • Årets miljöstipendier - biologisk mångfald och digitalisering prisas
  VGR:s interna miljöstipendium 2023 har delats ut av hållbarhetsutskottet och de utvalda bland årets 13 nomineringar är Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Skaraborgs sjukhus (SkaS). Stipendiesumman på 50 000 kronor fördelas på Uddetorp som får 30 000 kronor och BUP som får 20 000 kronor för sina miljöinsatser.
 • Europadagen 2023 – startskottet för Europaåret för kompetens
  Den 9 maj uppmärksammas Europadagen på flera platser runt om i Europas länder till minne av bildandet av det som idag är EU. Dagen är också starten för Europaåret för kompetens som uppmärksammar att det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft runt om i Europa och företagen har svårt att anställa.
 • Trots besked om ökad elnätskapacitet – mer behövs snabbare!
  Svenska kraftnät har gett besked om kraftigt ökad kapacitet till Västra Götaland för det kommande decenniet. Det är positivt – men behoven hos industrin är betydligt större. Mer behövs snabbare.
 • Västra Götaland är en av Europas mest innovativa regioner
  Det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023 innebär en ökad synlighet för Sverige och ett tillfälle även för Västra Götaland att visa upp våra samarbetspartners som ett föredöme för hållbar omställning, innovation och kultur.
 • Kunskapsdrivet lantbruk ska stötta omställning
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om 5,7 miljoner kronor till Kunskapsdrivet lantbruk i väst, som genom sin starka koppling till tillämpad forskning ska förbättra de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om sin produktion av mat, foder och förnybar energi.
 • Västsvenska riksdagsledamöter mötte industrin om omställning
  I Västsverige står industrin både för en stor del av utsläppen, och är också central för vår arbetsmarknad. Var 5:e anställd inom svensk industri finns i Västra Götaland​ och 160 000 västsvenska arbetstillfällen är kopplat till industrin.​ För att klara klimatmål och för att behålla vår industriella konkurrenskraft måste industrin ställa om från fossil energi till fossilfri el och energi.
 • Pristagarna för WIN WIN Award & WIN WIN Youth Award 2023 utsedda
  Som partner till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har VGR äran att tillkännage årets pristagare på temat Motverka Desinformation. Det globala kollektivet som kämpar mot Rysslands desinformationskampanjer, Bellingcat och grundaren Eliot Higgins, vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2023.
 • Samverkan är nyckeln för det goda livet i Dalsland
  Politiker, kommundirektörer och tjänstepersoner från bland annat VGR och Fyrbodals kommunalförbund samlades häromveckan för summera satsningen Det goda livet i Dalsland. VGR, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län står bakom projektet som syftar till att stärka levnadsförhållanden och förutsättningarna för utveckling i Dalsland.
 • Västsvenska företag ska få öka takten i klimatomställningen
  Västra Götalandsregionens (VGR) miljö -och regionutvecklingsnämnd (MRU) har beslutat om en satsning till ett helt nytt projekt inom Klimat 2030 - Företagens klimatlöfte. Målet är att västsvenska företag antar löften som gynnar den gröna omställningen och därigenom ökar näringslivets konkurrenskraft och bidrar till ett fossiloberoende Västra Götaland.
 • Ministerbesök i Västsverige med fokus på industrins gröna omställning
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte 20-21 mars Västra Götaland för att ta del av erfarenheter och diskutera förutsättningarna för klimatomställning och utveckling med särskilt fokus på industrins gröna omställning.
 • Cirkulera mera - vad innebär det?
  Nu är det dags att samlas på Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare, Reglabs årskonferens 2023. Västra Götalandsregionen är värd för konferensen som går av stapeln den 15-16 mars i Göteborg, på Lindholmen konferenscenter.  I år har konferensen temat cirkulär ekonomi, det blir en stor studiecirkel i återvinning och återbruk, smarta samarbeten och nygamla lösningar.
 • Spännande praktik att söka på VGR:s Brysselkontor
  Västra Götalandsregionens (VGR) EU-team erbjuder en spännande praktik till en student som studerar på universitet eller högskola under höstterminen 2023. Vi riktar oss till dig som studerar en masterutbildning inom ämnen som offentlig förvaltning, statsvetenskap, europastudier, juridik eller ekonomi, och som innefattar praktik.
 • Startskott för ny kraftledning - glädjande nyheter för Västsverige
  Idag startar Svenska kraftnät upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, där en ny 400 kV-ledning ska byggas för att öka kapaciteten i Västra Götaland och bidra till att möjliggöra den gröna omställningen i vårt län.
 • Ett spadtag för framtidens elnät i Västsverige
  Idag inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik i Torslanda, Göteborg. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.
 • SM i Mathantverk till Västra Götaland
  Svenska mästerskapen i Mathantverk 2023 kommer att avgöras på Åhaga i Borås den 17–19 oktober. Flera områden i Sverige visade intresse för att få tävlingen förlagd till sina län, Eldrimner har efter noggrant övervägande valt att lägga tävlingen i Borås och Västra Götaland.
 • Miljardbudget för regional konkurrenskraft och jobb
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2023. Målen är bland annat att fortsätta stärka innovationskraften, bygga kompetens och att vara föregångare för en hållbar omställning. En stor del av budgeten går till insatser inom elektrifiering och kompetensförsörjning samt ett klimatstrategiskt arbete med fokus på biologisk mångfald.
 • Stor satsning på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald
  I Göteborg byggs en helt ny kunskapsmiljö kring utmaningarna med biologisk mångfald. Att sprida kunskap till organisationer och företag är en del av satsningen, som nyligen fick stöd från Västra Götalandsregionen (VGR) för ett treårigt projekt kring samverkan.
 • Mer elproduktion behövs i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen Västra Götaland vill se ökad regional elproduktion samt utbyggt elnät. Det är en förutsättning för att möta efterfrågan på el som bedöms dubbleras till 2030 när industrin ska minska sitt fossilberoende och nya etableringar planeras. Idag produceras 6 TWh el i länet, men behöver kompletteras med ytterligare 15-20 TWh.
 • Sverige är beroende av Västsveriges och Västerbottens industri för snabbare grön omställning
  Nu tar Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Västerbotten ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.
 • Fem frågor om Digitalisering i människans tjänst(2)
  Tore Johnsson; VGR:s regionala digitaliseringskoordinator har hållit i digitaliseringsdagen eller "Digitalisering i människans tjänst" sedan 2017. Här svarar han på varför du inte ska missa konferensen som i år hålls inom ramen för den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering, på plats på Lindholmen Conference Center den 7 december.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33