Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • EU:s digitala principer – gör din röst hörd!
  EU-kommissionen har presenterat ett styrdokument om digitalisering; EU:s digitala kompass 2030, med en vision, mål och verktyg för att uppnå en människocentrerad, hållbar och mer välmående digital framtid för Europa senast 2030. Nu kan du tycka till om vilka principer som ska vara vägledande, i ett så kallat samråd.
 • Byggstart för nya stambanan mellan Göteborg och Borås närmar sig verklighet
  Bara en dag efter riksdagens hantering av regeringens infrastrukturproposition ”Framtidens infrastruktur” lade regeringen igår fram direktiv till Trafikverket om att ta fram förslag på nationell plan för transportinfrastrukturen för 2022-2033. Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag senast 30 november 2021.
 • 80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s återhämtningspaket
  Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.
 • Regional plan beslutad för life science
  Regionstyrelsen har fastställt Västra Götalandsregionens plan för att genomföra den nationella strategin för life science. Planen ska bidra till att stärka, strukturera och prioritera arbetet för att främja utvecklingen inom life science.
 • Ett viktigt steg mot ny järnväg Göteborg-Borås
  Stora infrastrukturprojekt såsom ny järnväg ligger ofta hisnande långt fram i tiden. Men nu verkar det som spaden kan vara i jorden inom några år för ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Byggstart är planerad till tidigast 2025, och idag tog regionstyrelsen ställning till det sista av tre samråd från Trafikverket som regionen ska hantera för att byggstart ska kunna bli verklighet.
 • OECD uppmanar till utbyggnad av dubbelspår Oslo-Göteborg
  Idag presenteras OECD:s rekommendationer för hur regionen Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg ska utvecklas till en hållbar megaregion i norra Europa. Området har stor potential att bli en internationellt erkänd grön megaregion, men det förutsätter att det politiska gränsöverskridande samarbetet inom STRING mellan lokala och regionala organisationer även utvecklas mellan nationella myndigheter.
 • Snabba smidiga resmöjligheter ska få fler att ställa bilen
  Flexibla biljetter, nya busskörfält och pendelparkeringar ska göra det mer attraktivt att ställa bilen och i stället välja en kombinationsresa med cykel och buss till exempel.
 • Världshavsdagen 8 juni - FN:s årtionde för havsforskning uppmärksammas
  På Världshavsdagen, den 8 juni kastar Sverige loss för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030. Formas håller ett seminarium där bland annat kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans deltar. Moderator är Jessica Hjerpe Olausson, maritima expert på Västra Götalandsregionen.
 • Nya möjligheter för kommuner I Västra Götaland att anta klimatlöften för 2022
  Cirkulära arbetskläder, kommunala laddplaner och att bygga i trä. Det är några av de nya klimatlöften som kommuner nu kan lova att genomföra under nästa år. Inbjudan om att anta klimatlöften inför 2022 skickas idag till kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västra Götaland.
 • Västra Götalandsregionens kulturstipendiater 2021
  Idag har kulturnämnden beslutat om vilka som blir årets mottagare av Västra Götalandsregionens olika kulturstipendier.
 • Västra Götaland elektrifierar lastbilstransporterna
  Idag håller infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff om Elektrifieringskommissionens genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som medverkar på pressträffen för att kommentera hur vi ska bidra regionalt till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.
 • Västra Götalandsregionen i samtal med EU-kommissionen och infrastrukturdepartementet om järnvägen Göteborg-Oslo
  Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden, har idag deltagit i ett samtal med bl a Pat Cox, EU-kommissionens samordnare för Scanmedkorridoren. Samtalet äger rum i samband med att den EU-förordning som pekar ut Europas strategiskt viktigaste transportstråk, TEN-T, revideras. Infrastrukturdepartementet och ett stort antal intressenter från Norge, södra Sverige, Danmark och Tyskland deltog också.
 • Debatt: Slå inte undan benen för den svenska biogasmodellen
  Biogas är en avgörande pusselbit i energi- och klimatomställningen. Men nu hotas den både från EU och genom förändringar i den svenska miljöbilsdefinitionen, skriver 22 regionpolitiker från C, S och MP.
 • Tjejjouren Väst undersöker hur tjejer mår i ny rapport
  Tjejjouren Väst är en av Sveriges största tjejjourer med över 4 000 stödsökande årligen. Alla som identifierar sig som tjej får kontakta tjejjouren. En är helt anonym och får prata om vad som helst. Tjejjourens vision är: Ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Tjejjouren Väst har undersökt hur tjejer mår och hur de har det i skolan och om de har sökt vård när de mår dåligt. Svaren finns sammanställda i en ny rapport som finns att läsa nedan.
 • Det nya trafikförsörjningsprogrammet – en omstart för att öka det hållbara resandet efter pandemin
  Regionfullmäktige antog den 18 maj ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Fokus för kollektivtrafiken 2022 är att återstarta Västra Götaland i en hållbar riktning. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.
 • Kraftsamlingar för hållbar omställning - välkommen på digital uppstart
  Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Nu är det dags att starta upp arbetet med kraftsamlingarna tillsammans. Välkommen att delta!
 • Publik kvartersladdning för elbilar med fokus på hyresrättstäta områden i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd för utveckling och etablering kvartersladdning i samverkan med ett antal energi- och bostadsbolag. Först ut är områden i Göteborg och Partille, men fler är att vänta runt om i Västsverige.
 • Se pressträffen i efterhand – Covid-19:s påverkan på kulturen
  Se pressträffen om covid-19:s påverkans på kulturen från den 6 maj i efterhand. På pressträffen gavs en bild av nya utmaningar för kulturen i Västra Götaland och den efterlängtade återstarten.
 • Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål
  Företrädare för Klimat 2030 har skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet och alla västsvenska riksdagsledamöter, där man förordar ett miljömål för konsumtion.
 • Internationellt samtal om folkhälsoarbetet under pandemin
  Avdelning social hållbarhet tillsammans med Angereds Närsjukhus planerar för ett öppet internationellt event fredagen den 21 maj. Eventet kommer att vara en del av den vecka som kallas European Public Health Week och anordnas av EUPHA (European Public Health Association). Temat under dagen är ”Leaving no one behind”.
 • Strömstad hårt drabbat av pandemin – får hjälp att starta om
  Norrmännens köpkraft har länge varit bränslet i Strömstad. Sedan kom covid-19-pandemin med en stängd gräns och en våg av varsel. Nu får kommunen hjälp att ställa om och satsa på nya näringar.
 • Nu öppnar Hisingsbron
  Den 9 maj öppnar Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse. Här hittar allt du behöver veta om trafiken inför öppningen.
 • Ny hållbarhetscertifiering för interiörer
  Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt.
 • Inbjudan till halvtidskonferens 25 augusti 2021
  Vi-projektet har utvecklat verktyget "medskapande" för att möta komplexa samhällsutmaningar tillsammans med de som berörs. Du är en av de som berörs av att unga exkluderas från delaktighet i samhället och att vara aktörer i sin egen utveckling.
 • Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.
 • Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg
  På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.
 • Vetenskapsfestivalen 25 år
  Träffa forskare och få svar på frågor! Göteborgs internationella vetenskapsfestival fyller 25 år och den 12 till 18 april är det dags för årets upplaga som är digital. Det publika programmet startar 14 april.
 • Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg
  Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och vårda det vi har för att möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer. Kapaciteten har för längesedan nått taket, det konstaterades på ett webbinarium på temat Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen som hölls av Västra Götalandsregionen i dag. Medverkade gjorde bland andra Jens Holm (V), riksdagspolitiker, Kristina Jonäng (C), regionråd, Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.
 • Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
  Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.
 • Lärosäten i Väst signerar överenskommelse om mer samarbete
  Rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University signerade 26 mars en överenskommelse om samarbete. Det benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.
 • Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur
  Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.
 • Teamet bakom Matkassen är utsedda till Årets dietist
  Julia Backlund och Tina Dahlberg med konceptet Matkassen – bra mat för dig och familjen tilldelas utmärkelsen Årets dietist för sitt arbete med att inspirera och stötta familjer att laga bra mat för hälsan som samtidigt är snabblagad, prisvärd och klimatsmart. Priset delades ut i samband med Dietisternas riksförbunds årsmöte den 25 mars 2021.
 • Så blir Västsverige den ledande regionen för omställning och kompetensutveckling
  Nu lanserar Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav den första analysen av parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.
 • Coronakrisen – Är regeringens återhämtningspolitik kraftfull nog för våra klimatmål?
  Under året som gått har krispaket efter krispaket levererats för att rädda industrin. Men har regeringen gjort tillräckligt för att Sverige ska nå de klimatmål man kommit överens om. Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, medverkar på ett online-seminarium tillsammans med regeringens Klimatpolitiska råd den 31 mars.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla!
  Läsåret 2020/2021 har den digitala regiongemensamma elevhälsoenkäten testats för första gången i Uddevalla kommun. Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg!
 • Elektrifiering ställer utmanande krav på elnätskapaciteteten i Västra Götaland
  Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen. Regionen kommer ha en omfattande elektrifiering inom industrin samtidigt som städerna växer och transportsektorn elektrifieras inom flera fordonssegment. Alla dessa områden förutsätter god tillgång till förnybar el, men det är dessutom nödvändigt med ett samlat perspektiv på behov och planering.
 • International House - en dörr in till Göteborg
  I mitten av april öppnar International House i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.
 • Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro
  Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att stödja barn och unga till fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 28 investeringar. Den 12 maj bjuder VGR in till ett spridningsseminarium där sex investeringar för minskad skolfrånvaro utvärderas.
 • Västsverige har växtvärk - nästa steg för järnvägen
  Västsverige växer och järnvägen är av stor betydelse för att möta de mest angelägna samhällsutmaningarna.

Aktuellt


Senast uppdaterad: 2021-03-10 13:10