VGR en aktör i statens innovationsprogram Shift2Access

Publicerad:
Flygbild över Skövde med järnvägen och en järnvägsbro i mittpunkten
Fotograf: Jonathan Fernström

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. VGR är en av aktörerna i Shift2Access, ett av fem program som handlar om hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

Programmet ska bidra med lösa globala samhällsutmaningar och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Att hitta nya fossilfria, resurseffektiva och inkluderande lösningar.

 - Det är ett mycket glädjande och välkommet beslut som Energimyndigheten, Formas och Vinnova fattat i dag. VGR, med ansvar för utveckling av den regionala kollektivtrafiken och infrastrukturplanen, har både kompetenser och resurser för att i samarbete med andra aktörer vara med och bidra för att accelerera den gröna omställningen, säger Louise Jeppsson (V) ordförande i Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden (IKN).

Shift2Access

Shift2Access – leds av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.

VGR:s pressmeddelande: Statlig finansiering till Shift2Acces - för framtidens byggda miljö och mobilitet

IQ Samhällsbyggnads pressmeddelande: Vi startar ett nytt innovationsprogram för framtidens byggda miljö och mobilitet

Sofia Hellberg

Avdelningschef

Telefonnummer

Line De Verdier

Regionutvecklare

Telefonnummer