Tre åtgärder för att lösa Västra Götalands elbehov

Publicerad:

Förstärkt stamnät, flexiblare elanvändning och ny lokal och regional produktion av el. De tre områdena pekar Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska kraftnät ut som viktiga i rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, som nu har publicerats.

I Västra Götaland sker en omfattande elektrifiering, stora industrier ställer om till att bli fossilfria och många nya verksamheter etableras. Men ska de storskaliga planerna förverkligas måste vi säkra tillgången till el snabbt. Därför har Västra Götalandsregionen (VGR) Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska kraftnät som alla ingår i samverkansarenan ACCEL, tagit fram en rapport "Framtidens elförsörjning i Västra Götaland", om vad som krävs för att lyckas.

 - För att fortsatt vara en ledande industriregion i Europa som attraherar investeringar och företag måste vi få mer elproduktion och tillgänglig effekt i Västra Götaland. Det är en utmaning, men det finns lösningar. En avgörande del är mer havsbaserad vindkraft, men även snabba tillskott i energisystemet som exempelvis mer planerbar elproduktion i form av gasturbiner, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Pressmeddelande 2024-06-19 Tre åtgärder för att lösa Västra Götalands elbehov

Rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland (pdf)

ACCEL

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Processledare ACCEL

Telefonnummer