Nu stärks Västra Götalands position som ledande filmregion i Norden

Publicerad:
Bio Draken
Foto: Film i Väst, VGR

TV- och filmbranschen har det senaste decenniet genomgått stora förändringar. Nya affärsmodeller och förändrade publikbeteenden skapar en ökad efterfrågan för både film och dramaserier över hela världen. Behovet av nya talanger och kreatörer har aldrig varit större. Nu möter Västra Götalandsregionen upp genom fortsatt utveckling av branschplattformen Göteborg Filmfestival Industry Scene.

 - Vi vill skapa en unik branschplattform för nordisk film och dramaserier. Genom Industry Scene blir det enklare för branschen att samverka, kompetensutvecklas och marknadsföras. Satsningen ger möjlighet till internationella partnerskap, innovation och affärer som gynnar den västsvenska filmindustrin och kringliggande branscher, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden.  

Göteborgs Film Festival och Industry Scene lockar årligen 160 000 besökare och har utvecklats till att bli Nordens i särklass viktigaste filmfestival och professionella plattform som gynnar både invånare, besöksnäring och näringsliv.  Genom plattformen erbjuds erbjuds affärsutvecklande och kompetensutvecklande insatser riktade till aktörer inom den audiovisuella sektorn för film och TV-serier. Här riggas och genomförs fem spår med fokus på omvärldsanalys, talangutveckling, TV-drama, film och affärssamarbeten för västsvensk audiovisuell bransch.   

Ny större mötesplats  

Från och med i år genomförs konferensen TV Drama Vision i samarbete med Hotel Draken vilket innebär större samverkansytor med plats för upp till 700 personer. Under konferensen arrangeras panelsamtal, intervjuer och presentation av festivalens manuspris för bästa nordiska dramaserie. Intresset för evenemanget har vuxit stadigt från 125 personer vid starten till 685 personer från 24 länder i år.  

En viktig aktör för Västra Götalands som filmregion är VGR:s bolag Film i Väst som finns placerat i Trollhättan. Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat fler än 1 300 svenska och internationella långfilmer, dramaserier, dokumentär- och kortfilmer. 

 - Göteborg Film Festival är sedan länge den absolut viktigaste mötesplatsen för branschen i Norden. Film i Väst samarbetar kring den del som avser talangutveckling, men vi är aktiva deltagare i hela programmet som riktar sig till branschen. För oss är det en självklarhet att delta och engagera oss i det som pågår där. Utöver det har vi ofta ett flertal samproduktioner i festivalprogrammet där filmerna får möjlighet att möta en entusiastisk och stor publik. Som helhet är filmfestivalen ett viktigt nav både för den regionala, nationella och nordiska filmbranschen, säger Kristina Börjeson, Produktionschef på Film i Väst.  

Hjälper företag ställa om 

Satsningen möjliggör omvärldsspaning och talangutveckling och bidrar till att ställa om företagen i riktning mot hållbarhet och affärsmodeller som möter den accelererande teknikutvecklingen och de utmaningar som följer av sviktande biopublik och globala strömningstjänster. 

Göteborgs Filmfestival medfinansieras av kulturnämnden och Industry Scene av miljö- och regionutvecklingsnämnden, och båda är exempel på hur de kulturpolitiska och näringslivspolitiska värdena kan verka sida vid sida. 

Ärendet på Miljö- och regionutvecklingsnämnden 14 september 2023

Turistrådet Västsverige och Film i Väst fortsätter samarbetet kring filmen i Skandinaviens ledande filmregion, Västra Götaland.

Läs mer om hur vi jobbar med kulturella och kreativa näringar 

Lisa Lundin

Regionutvecklare - delprocessledare VG2030, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling

Telefonnummer