Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar

Publicerad:

Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science- klustret i Göteborg är ett av de största i Norden. Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning. Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling – med målet att sätta den västsvenska life science- sektorn på kartan.

Life science är en av Sveriges viktigaste sektorer, inte minst genom sitt arbete med att förbättra hälsan för miljontals människor. Life science-sektorn är också av stor betydelse för Sveriges ekonomi och tillväxt. Medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges tredje största exportvara, före svenska basnäringar som både skog och stål.

Göteborgsområdet ett nav i svensk life science

Göteborgsområdet är oerhört centralt för Sveriges life science-sektor. Tio bolag omsätter mer än en miljard. I Västsverige finns:

  • 650 life science-företag 
  • fler än 10 000 anställda
  • 6000 indirekta jobb i Västsverige och ytterligare
  • ytterligare tusentals jobb i övriga Sverige

 - Om vi tydligare kan sätta life science på kartan i regionen så kommer fler talanger att söka sig hit. Då kommer mer resurser att satsas på life science, och sektorn växa. Det gynnar Göteborg, det gynnar Västra Götaland, och det gynnar hela Sverige, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör VGR.

Pressmeddelande 2023-11-10

Life science

Forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården

Vad är life science?

En definition från Life Science Sweden:

”Till life science-branschen räknas företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Hit räknas även företag som arbetar med utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder samt företag som tar fram produkter och tjänster kopplat till e-hälsa.”

Vetenskapsrådets definition:

”Life science består av flera olika vetenskaper, till exempel medicin, kemi, teknik och biologi som syftar till att förbättra människors liv och hälsa. I life science-sektorn ingår bland annat forskare, lärosäten, hälso- och sjukvården, landstingen och näringslivet inom läkemedel, medicinteknik och bioteknik.”

Jenny Almkvist

Regionutvecklare - life science

Telefonnummer