International House Gothenburg välkomnar internationella talanger

Publicerad:
En familj med två vuxbna, en man o´ch en kvinna och två barn sitter vid ett bord äter frukost
Fotograf: Jonas Ingman

Kompetensbristen är en stor utmaning i Västra Götaland och prognoser visar att den ökar de närmaste åren. International House Gothenburg bidrar till Västra Götalands kompetensförsörjning genom att effektivt och välkomnande ta emot internationell kompetens och ge dem rätt förutsättningar att komma in i jobb eller studier och sina nya liv. Miljö- och regionutvecklingsnämnden gör därför en fortsatt satsning på verksamheten med drygt 4 miljoner kronor.

Kompetensbristen är stor kopplad till grön omställning, elektrifiering och digitalisering men även till välfärden. Regionen är beroende av att attrahera och rekrytera spetskompetens från hela världen för att möta kompetensutmaningen. Etableringen av batterifabriker är ett tydligt exempel på att det kommer behövas ett stort antal nya medarbetare, vissa med en helt ny kompetens.

 - Vi behöver satsa på att attrahera och ta emot internationell kompetens, som en del i arbetet med att möta kompetensbristen, men också för att attrahera nya etableringar och investeringar. International House Gothenburg blir allt viktigare i företagens beslut att etablera sig i Västra Götaland eftersom det är en struktur för de internationella talangerna och deras familjer, säger Susanne Hammarström, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Skapa bra miljö för medföljande

International House Gothenburg etablerades 2021 och sedan dess har intresset för deras erbjudande vuxit. Det är en systerplattform till Move to Gothenburg / West Sweden och de båda initiativen är nära sammankopplade. Move to Gothenburg fokuserar på att attrahera internationella talanger till Västra Götaland medan International House Gothenburg fokuserar på mottagandet när talangerna och deras medföljande kommit hit.

En mötesplats -  även med digitala tjänster

International House Gothenburg erbjuder individanpassad rådgivning för internationella talanger och deras medföljande, med fokus på karriär- och yrkesvägledning, jobbmässor och match-making events, speciellt fokuserat på medföljande partner och masterstudenter som snabbt behöver komma i arbete och få fortsätta sina karriärer i Sverige. Medföljande erbjuds även mötesplats där de tidigt får känna tillhörighet och lära känna andra i samma situation.

Även om International House Gothenburg är placerat fysiskt i lokaler i centrala Göteborg, erbjuds många av tjänsterna även digitalt, vilket gör det lätt för målgrupper i andra delar av Västra Götaland att ta del av erbjudandet.

International House Gothenburg drivs av Business Region Göteborg, nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg, och Västra Götalandsregionen.

International House Gothenburg

Move to Gothenburg

Etablering

Susanne Hammarström

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer