Dags att Hitta hem i Dalsland

Publicerad:
Under åren 2024 -2026 sker en stor dalslandssatsning på attraktivitet och inflyttning, ”Hitta hem i Dalsland”.

Invånarnas upplevelse av livskvalitet har höga värden i Dalsland och det finns många dalslänningar som brinner för att lyfta och visa upp landskapets attraktivitet. Nu samlas Västra Götalandsregionen tillsammans med en mängd aktörer i en bred satsning, "Hitta hem i Dalsland" för att få nya invånare att flytta till landskapet.

Projektet ska lyfta fram och marknadsföra Dalslands spetskvaliteter till utvalda målgrupper och för en bredare allmänhet. I förarbetet har landskapets styrkor och svagheter analyserats och alla mervärden kommer att lyftas liksom särskilda platsers unika kvaliteter.

-Dalsland har så otroligt mycket livskvalitet att erbjuda och projektet kan vara ett steg i rätt riktning för att synliggöra allt samlat som finns och görs, för fler. Få kanske vet att i Dalsland finns såväl arbetstillfällen för högspecialiserade industriföretag som levererar på global marknad  som den högsta densiteten kulturföretag i hela länet. Styrkan i Hitta hem-projektet ligger i att bygga en struktur som samlar information för hela landskapet så att kommunerna kan få bärkraft av varandra i att locka kompetens och inflyttning, säger Lisa Lundin, regionutvecklare i VGR.

Inflyttarlotsar ska ge information

I nuläget sköter varje kommun sin egen inflyttningsservice som dessutom ofta är ganska spretigt fördelad internt. Nu ska marknadsföringen utformas gemensamt för hela Dalsland och information som inflyttare letar efter ska samlas ihop för att inflyttarlotsar sedan ska kunna såväl ge bred som specifik information. Det handlar om allt från lediga tomter, hus och lägenheter, pendlingsmöjligheter, skolor, distansarbetsplatser till kultur- och föreningsliv och servicefunktioner.

Samarbete föreningsliv och kulturaktörer

Eftersom livskvalitet, natur, mänskliga möten och folklig kultur kommer högt bland Dalslands styrkor så kommer samarbetet med lokalt föreningsliv och kulturaktörer vara viktigt i genomförandet. Det lokala näringslivets behov av arbetskraft blir också viktigt för att hitta rätt målgrupper. Men också grupper som redan idag söker sig till landskapet, kanske som turister eller fritidshusägare.

Under 2024 kommer strukturerna för satsningen byggas upp och förankringen av delaktighet från aktörer runt om i landskapet. 2025-2026 kommer insatserna att genomföras skarpt ut mot målgrupperna och sedan ska den modell som byggs upp ska kunna verka under en lång tid framåt utifrån de styrkor som byggts upp.

Bred satsning inom Det goda livet i Dalsland 

Det är Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Leader Framtidsbygder och Dalslands Sparbank som beviljat sammanlagt ca 5,3 mkr till insatsen inom den gemensamma ramen Det goda livet i Dalsland. Sex dalslandskommuner ska tillsammans med andra aktörer som Visit Dalsland, Mötesplats Steneby, Dalslands Folkhögskola, eDIT, företrädare för kulturorganisationer, näringsliv, lokala föreningar och privatpersoner utforma satsningen för Dalslands attraktivitet, utveckling och framtid.

Det goda livet i Dalsland

Beslut i miljö- och regionutvecklingsnämnden 6 december 2023

Lisa Lundin

Regionutvecklare - delprocessledare VG2030, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling

Telefonnummer