IT-stöd

Här hittar du information om den IT-utrustning du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen har tillgång till.

Teknisk utrustning för förtroendevalda

Om du är förtroendevald i en av Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser eller beredningar (inte bolag eller stiftelser) så har du rätt till teknisk utrustning för att kunna ta del av handlingar med mera. För dig som är invald i regionfullmäktige så har du rätt till teknisk utrustning om du är ordinarie eller obligatoriskt inkallad ersättare för ditt parti.

Vilken typ av utrustning beror på vilket uppdrag du har.

Om du inte fått utrustning eller behöver hjälp skickar du e-post till
fortroendevalda.it-stod@vgregion.se

Läs mer

Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar, RF 2018-11-27 §218. (RS 2017-03233)

Netpublicator

Via Netpublicator kommer du som förtroendevald åt dina sammanträdeshandlingar digitalt via läsplatta, smart mobiltelefon eller direkt i din dators webbläsare. Du har tillgång till de nämnder och styrelser där du sitter som ledamot eller ersättare. Du laddar ner applikationen där appar finns.

Installationsguide Netpublicator till Windows.

Support på Netpublicator nås genom: netpublicator@vgregion.se

Vill du vill ta del av andra nämnders och äldre handlingar finns dessa publicerade via OpenGov https://www.vgregion.se/politik/protokoll-och-handlingar/

Elektroniska arvodesblanketter

Som ordförande i en nämnd som använder systemet Barium för att hantera elektroniska arvodesblanketter behöver du som ordförande logga in i systemet och attestera arvodesblanketterna. En kort guide till hur du gör i systemet publiceras här. Inloggningen till Barium är ditt VGR-ID och lösenord.

Instruktion för att bifoga elektroniska kvitton till den elektroniska arvodesblanketten.

Manual för att attestera arvodesblanketter som ordförande i nämnd.

Länk till Barium för inloggning. 

Inloggning i omröstningsystemet Quickchannel

Regionfullmäktige använder systemet Quickchannel för att genomföra omröstningar. Nedan finns en guide om hur man som ersättare loggar in i systemet. Guiden kan även användas av ledamöter. Skillnaden är då att efter inloggningen kommer ingen följdfråga om vem man ska ersätta på mötet.

Instruktion för att logga in i Quickchannel