Internationella resestipendier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 200 000 kronor i internationella resestipendier med syfte att ge konstnärer från Västra Götaland möjligheter till internationella kontakter och inspiration utifrån. Insatsen stödjer Västra Götalands kulturstrategis prioriteringar om att främja konstnärlig utveckling, mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom strategiska satsningar på internationellt utbyte och internationella nätverk för konstnärer.

Vem får söka stödet?

Internationellt resestipendium kan sökas av en eller flera personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland. I ansökan ska du särskilt förtydliga vad du vill utveckla och hur dina kontakter kan vara värdefulla för andra.
Sökande ska vara bosatt och verksam i Västra Götaland.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Den sökandes konstnärliga meriter stärkta av CV.
  • Intention med stipendiet – vad är det man vill utveckla och vilka förutsättningar finns på just den här platsen för att uppfylla det?
  • Vilka internationella nätverk gör arbetet intressant på just den här platsen?

Resestipendiet avser att bidra till kostnader för resa och uppehälle och kan som högst utgöra 50 procent av den totala kostnaden. Hur resterande finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten

Sista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september med besked i maj respektive november.

Resestipendiaterna utses av en jury som består av regionutvecklare på Kulturförvaltningen och beslutas på delegering av kulturchefen.

Ansökan internationella resestipendier

Redovisning

Resan ska genomföras inom den tidsram som angetts i ansökan. Reserapport skickas in senast två månader efter angivet slutdatum till kultur@vgregion.se .

Övriga villkor för kulturnämndens internationella resestipendium finns angivet i ansökningsblanketten.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier

Telefonnummer

Tillgänglig mån-ons