IT-support för medarbetare

Vid akuta ärenden så ska du alltid ringa till 010-473 71 00

Du kan även komma i kontakt med IT-support via serviceportalen. Där kan du bland annat anmäla ärenden dygnet runt, hitta svar på vanliga frågor eller chatta med en supportspecialist. I serviceportalen kan du också beställa behörigheter, användarlicenser, produkter eller tjänster.

Kontakta support

Telefonnummer: 010-473 71 00
For information in english, press any key (1, 2, 3 or 5).

I VGR Serviceportal kan du logga in och anmäla ett ärende dygnet runt eller hitta svar på vanliga frågor, manualer och felsökningsguider.

Nå intranätet hemifrån

Du kan logga in på VGR:s intranät hemifrån. Använd ditt VGR-id och samma lösenord du använder när du loggar in i datorn.

insidan.vgregion.se