För skolpersonal

För att inspirera till att jobba inom hälso- och sjukvården har vi tagit fram olika lektionsmaterial om yrken, kopplade till läroplanen. För högstadiet finns tio lektioner att ladda ner. Du som arbetar på en skola i Västra Götaland kan även beställa en ABC-poster eller pysselböcker kostnadsfritt.