För skolpersonal

För att inspirera till att jobba inom hälso- och sjukvården har vi tagit fram lektionsmaterial om yrken, kopplade till läroplanen. Du som arbetar på en skola i Västra Götaland kan beställa en ABC-poster eller pysselböcker kostnadsfritt. Det finns även klippdockor med sjukvårdsyrken och tio lektioner för högstadiet, som kan laddas ner av alla som är intresserade, oavsett region.