Centrum för fysisk aktivitet

Vi arbetar med att skapa möjligheter till bättre hälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Vi länkar samman aktörer inom sjukvård och friskvård och ger kunskap och stöd i arbetet med att implementera Fysisk aktivitet på recept, FaR i Västra Götaland.

Samtal mellan vårdgivare och patient.

Vårdgivarwebben: Fysisk aktivitet

Här kan du som vårdgivare hitta information och stöd om hur du kan använda fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Ett barn som står och håller i nätet i ett fotbollsmål.

Skola och förskola i rörelse

Barn som är tillräckligt fysiskt aktiva mår bättre och presterar bättre i skolan. Den här sidan riktar sig till dig som är pedagog och vill veta mer om daglig rörelse, hitta praktiska tips och inspireras av goda exempel.

Berson med en basketboll under en basketkorg.

Rörelseguiden

Här kan du hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd. Vi hoppas att du som vill komma igång kan få hjälp av Rörelseguiden på vägen till ett rörligare liv.

En person som går uppför en trappa.

FaR-mottagning online

Den som fått FaR kan få extra stöd - anpassad träning och personlig rådgivning på FaR-mottagning online för att hitta rätt aktivitet på rätt nivå! Länk till mottagningen på 1177.se

Illustration med två figurer. En med ett hopprep och en som böjer på benen.

Trygg start

Här hittar du som aktivitetsarrangör ett kunskapsstöd och en certifieringsmöjlighet. Sidan är för er som vill ge fler en trygg start för ett liv i rörelse.

Fyra personer som tränar utomhus.

Forskning

Här hittar du forskning om FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i Västra Götalandsregionen.

Samverkan

Centrum för fysisk aktivitet samverkar med många olika parter för att lyfta fysisk aktivitet på agendan inom och utanför hälso- och sjukvården.

I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap om effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse för människors hälsa och välmående. Vi har stor vana av att föreläsa och hålla workshops om fysisk aktivitet och rörelseglädje, för liten som för stor. Främst utbildar vi personalkategorier inom olika verksamheter för att de i sin tur ska kunna sprida kunskap vidare till de personer de möter.

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att samverka med oss!


Om Centrum för fysisk aktivitet

Centrum för fysisk aktivitet är ett regionalt kunskapscentrum för fysisk aktivitet

Uppdraget 2024 är att utgöra en utbildande, kunskapshöjande, metodstödjande funktion, samt att stödja samverkan och medverka i regionalt och nationellt utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet. Det innebär bland annat att:

  • samarbeta med alla offentliga och privata vårdenheter i Västra Götaland samt skolhälsovården
  • utbilda i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utveckla stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • samverka med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos invånarna
  • beforska metoden FaR

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Verksamhetschef

Sofia Nankler

 

Besök

Besöksadress

Svangatan 2b
416 68 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vårt administrativa centrum ligger på Svangatan 2b, i den anrika byggnaden Pellerins margarinfabrik. Närmaste hållplats är Ejdergatan. OBS! Endast administration.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Centrum för fysisk aktivitet
Svangatan 2b
416 68 Göteborg