Berörda verksamheter

Pågående förhandling om samhällsfara

På följande vårdenheter har VGR pågående eller begärda förhandlingar med Vårdförbundet i Västra Götaland:

 • NU-sjukvården, Område 1, Specialistmedicin, Reumatologi Uddevalla
 • NU-sjukvården, Område 1, Akutmottagningen NÄL
 • NU-sjukvården, Område 2, Kirurgi, Slutenvårdsavdelningar
 • NU-sjukvården, Område 3, Bild- och funktionsmedicin
 • NU-sjukvården, Område 3, Barn- och ungdomsmedicin, Neonatalogi
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk fysiologi, Östra sjukhuset
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk kemi, Akutlaboratoriet Sahlgrenska
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Kirurgi Östra, Kirurgimottagning 1
 • Sjukhusen i Väster, Anestesi Operation Intensivvård, Operationsavdelningen i Alingsås
 • Sjukhusen i Väster, Medicinkliniken, Avdelning 5 Anestesi i Alingsås
 • Sjukhusen i Väster, Akutsjukvård, Akutmottagningen i Kungälv
 • Sjukhusen i Väster, Radiologi Kungälv
 • Skaraborg Sjukhus, Verksamhetsområde 4, Akutmottagning
 • Södra Älvsborgs sjukhus, Verksamhetsområde Akutsjukvård

Efterhand som förhandlingar avslutas stryks enheter från denna lista och överförs till sammanställningen längre ner på sidan, se noteringar inom parentes.

Här hittar du de verksamheter och avdelningar som berörs av Vårdförbundets strejkvarsel och/eller där VGR och Vårdförbundet har förhandlat om samhällsfarlig konfliktåtgärd. De avdelningar där förhandlingar har hållits har en parentes som anger utfallet, till exempel om strejkvarslet blev återkallat eller om Vårdförbundet har lagt till undantag från strejken.

Gå direkt till:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Akutmedicin, Avdelning 34 akutgeriatrik (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • An-Op-IVA Mölndal, Operation 3 Mölndal
 • Hud- och könssjukvård, Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska
 • Hud- och könssjukvård, Hudmottagning Sahlgrenska
 • Infektion, Avdelning 301
 • Kardiologi, Avdelning 13 hjärtavdelning (Undantag efter förhandling)
 • Kardiologi, Avdelning 26 hjärtdagsjukvård (Undantag efter förhandling)
 • Kirurgi Östra, Kirurgmottagning 1 Östra (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Kirurgi Östra, Operationsmottagning Östra (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Klinisk fysiologi, Klinisk fysiologimottagning Östra
 • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgivningsenhet GeBlod (Undantag efter förhandling)
 • Klinisk kemi, Klinisk kemi NÄL (Undantag efter förhandling)
 • Klinisk kemi, Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kungälv (Undantag efter förhandling)
 • Klinisk kemi, Akutlaboratorium klinisk kemi Sahlgrenska (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Mikrobiologi NÄL (Undantag efter förhandling)
 • Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Mikrobiologi Borås (Undantag efter förhandling)
 • Klinisk mikrobiologi (Undantag efter förhandling)
 • Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin Allergimottagning
 • Medicin Geriatrik Akutmottagning Östra, Gastroenterologisk Endoskopimottagning Östra (Undantag efter förhandling)
 • Ortopedi, avd. 233 (Varsel återkallat efter förhandling)
 • Prehospital Ambulans och Preshospital Akutsjukvård (Överenskommelse om skyddsarbete efter förhandling)
 • Radiologi, Radiologi Mölndal (Undantag efter förhandling)
 • Radiologi Östra (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Östra 354 stroke (Varsel återkallat efter förhandling)

NU-sjukvården

 • Ambulansverksamheten (Överenskommelse om skyddsarbete efter förhandling)
 • Bild- och funktionsmedicin Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus (Undantag efter förhandling)
 • Bild- och funktionsmedicin Klinisk fysiologi NÄL (Undantag efter förhandling)
 • Bild- och funktionsmedicin Klinisk fysiologi Uddevalla
 • Hematologi-hud-infektionssjukvård, Reumatologmottagning Uddevalla Sjukhus
 • Hematologi-hud-infektionssjukvård Hudmottagning Uddevalla sjukhus (Undantag efter förhandling)
 • Internmedicin MÄVA 1 Uddevalla sjukhus (Undantag efter förhandling)
 • Internmedicin MÄVA 2 Uddevalla sjukhus (Undantag efter förhandling)
 • Kardiologi, avd. 44 (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Ortopedimottagning NÄL
 • Ortopedimottagning Uddevalla Sjukhus
 • Ortopedi gemensamt
 • Paramedicin Vårdövergång i samverkan
 • Ögonverksamhet Ögonoperation Uddevalla Sjukhus

Sjukhusen i Väster

 • Akutsjukvård, Ambulanssjukvård
 • Anestesi operation och intensivvård, Operation Kungälv (Undantag efter förhandling)
 • Anestesi operation och intensivvård, Akutmottagningen Kungälv (Varsel återkallat efter förhandling) 
 • Anestesi operation och intensivvård, Operation Alingsås (Undantag efter förhandling)
 • Anestesi operation och intensivvård, Operation Högsbo (Undantag efter förhandling)
 • Medicinavdelning 5 Alingsås (Undantag efter förhandling)
 • Radiologi Kungälv

Skaraborgs sjukhus

 • Akutvårdsavdelning Skövde (Undantag efter förhandling)
 • Ambulanssjukvård (Överenskommelse om skyddsarbete efter förhandling)
 • Medicin Hud Hudmottagning Skövde
 • Ortopedi Ögon Öron näsa hals Ortopedi slutenvård Infektions- och ortopediavdelning (Undantag efter förhandling)
 • Ortopedi Ögon Öron näsa hals Ortopedimottagning Skövde
 • Ortopedi Ögon Öron näsa hals Öppen och slutenvård Öron-näsa-hals Öron- näs- och halsmottagning Skövde
 • Skövde Sjukhusgemensam Stab, Utveckling is it-enhet
 • Skövde Sjukhusgemensam Stab, Utveckling Vårdsamverkansenhet

Södra Älvsborgs sjukhus

 • Akutsjukvård, Ambulanssjukvård
 • Ortopedklinik Operation Skene

Regionhälsan

 • 1177 på telefon VGR Alingsås (Undantag efter förhandling)
 • 1177 på telefon VGR Uddevalla (Undantag efter förhandling)
 • Alingsås Barnmorskemottagning
 • Ambulansverksamheten och SVLC (Avslutad)
 • Central barnhälsovård
 • Centralt mödrahälsovårdsteam
 • M1 Vänersborg Barnmorskemottagning
 • M4 Backa Barnmorskemottagning
 • M4 Biskopsgården Barnmorskemottagning
 • M4 Torslanda Barnmorskemottagning