Vårdförbundets konflikt­åtgärder mot VGR

Fackförbundet Vårdförbundet är inte överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ett nytt avtal. Vårdförbundet har lagt en blockad mot mertid och övertid samt inlett en strejk på flera arbetsplatser inom hälso- och sjukvården i VGR. Det påverkar vården på olika sätt.

Så påverkas du som patient

 • Akutmottagningar, jourcentraler och vårdcentraler är öppna
 • Ditt inbokade besök blir av. Du blir kontaktad om ditt besök påverkas
 • Kontakta vården som vanligt. Ring 1177 för att få råd, de kommer att hänvisa dig till rätt mottagning om det behövs
 • Är ditt ärende livshotande, ring nödnumret 112
 • Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider, eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se
 • Här hittar du vilka verksamheter som berörs av strejken

Vanliga frågor

Generella frågor

Bokade besök

Akuten, vårdcentraler, jourcentraler och ambulans

Telefontider och digitala vårdtjänster

Vad innebär konflikten för mig som patient? 

De flesta patienter märker just nu inte av att vården är påverkad. Men vissa verksamheter har behövt minska sin kapacitet inom den planerade vården till följd av blockaden eller strejken. Om ditt planerade vårdbesök skulle påverkas kommer din mottagning att tala informera dig om det.

Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.

Vilka verksamheter påverkas av strejken?

Kommer någon verksamhet att stänga?  

Akut vård eller vård som inte kan anstå påverkas inte av blockaden eller strejken. Däremot kan planerad vård skjutas upp eller flyttas till annan ort. Är du som patient berörd av en förändring kommer du att bli informerad av din mottagning. Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.

Jag har inbokad tid för operation, vad gäller? 

De flesta operationer kan genomföras som planerat. Om du är kallad till operation och inte hör något annat ska du komma den tid du är kallad. Det finns risk för att sjukhusen måste skjuta på eller minska antalet planerade operationer till följd av blockaden och strejken. Du kommer att informeras om din operation påverkas. 

Hur ska jag tänka om jag har en tid bokad på eftermiddagen – lägger personalen ned arbetet mitt under en undersökning, kontroll eller operation?

Om medarbetare som berörs av konflikten är mitt i en undersökning, kontroll eller operation vid slutet av arbetspassen kan arbetsgivaren beordra övertid- eller mertid som skyddsarbete. På så sätt kan arbetet slutföras på ett säkert sätt för dig som patient. 

Om mitt bokade besök ställs in, hur får jag veta det? 

Då kommer du att bli kontaktad. Hur du blir kontaktad beror på hur lång tid innan som besöket ställs in. 

Är akutmottagningarna öppna?  

Ja, akutmottagningarna är öppna.

Är vårdcentralerna öppna?  

 • Ja, vårdcentralerna är öppna.
 • Delar av den laboratoriemedicinska verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkas. Det kan bland annat göra att det tar längre tid att få provsvar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Är jourcentralerna öppna?  

Ja, jourcentralerna är öppna som vanligt.   

Fungerar ambulansverksamheten som vanligt?  

Ja, ambulansverksamhet fungerar som vanligt.  

Telefontiderna, måste jag ringa någon viss tid nu?  

Telefontiderna gäller som vanligt inom både primärvården och den specialiserade vården om inte annat meddelas. 

Påverkas 1177 på telefon? 

Du kan alltid ringa 1177 för att få råd. Väntetiderna är dock längre än normalt, framförallt under helgerna.

Är några digitala vårdtjänster påverkade? 

De är i gång som vanligt, men det kan hända att väntetiderna blir längre eller att det finns färre tider att boka in sig på.  

 

Läs mer

Nyhetsartiklar från VGR

Juni

Maj

April

Vårdförbundets konfliktåtgärder

25 april: blockad mot övertid och mertid för medlemmar i Vårdförbundet. 

4 juni: strejk som påverkar Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

11 juni: strejken utökas till att också påverka:

 • NU-sjukvården
 • Regionhälsan
 • Sjukhusen i väster
 • Skaraborg sjukhus
 • Södra Älvsborgs sjukhus

Här hittar du alla berörda verksamheter

Information från SKR

Vårdförbundet och SKR/Sobona är i avtalskonflikt, bland annat om arbetstider. Information om den nationella konflikten finns på deras webbplatser.