Samhällsfarliga varsel justeras efter förhandling med Vårdförbundet

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdförbundet justerar flera delar av strejkvarslet inför 11 juni som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsförmiddagen.

– Vi har enats i förhandlingarna på många punkter. Vårdförbundet drar ner på ett stort antal strejkåtgärder vilket betyder att strejken, om den blir av, inte påverkar patienter som behöver akut vård, säger Lotta Cellbrot, förhandlingschef i Västra Götalandsregionen, VGR.

Den gångna veckan har VGR förhandlat med Vårdförbundet i Västra Götaland om den strejk som fackförbundet varslat om från 11 juni med påverkan på NU-sjukvården, Regionhälsan, Sjukhusen i väster, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Efter förhandlingar har Vårdförbundet i Västra Götaland nu gått med på undantag från strejken i flera av dessa verksamheter. Det innebär de fortfarande påverkas men i mindre utsträckning och inte på ett sätt som VGR bedömer som samhällsfarligt. Undantagen varierar inom respektive förvaltning men det handlar till exempel om ökad bemanning i förhållande till varslet om 1177 på telefon, akutsjukvård, operation och internmedicin.

– Vården är till för patienterna och VGR måste säkerställa akut vård och vård som inte kan anstå. Det var tydligt för oss att strejkåtgärderna skulle få allvarliga konsekvenser, exempelvis stängningen av akutmottagningen på Kungälvs sjukhus. Det känns bra att vi och Vårdförbundet är överens om att varslet var samhällsfarligt på flera punkter, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR.

Även om Vårdförbundet nu drar ner på flera av sina konfliktåtgärder kvarstår stora delar av strejkvarslet inför tisdag 11 juni. VGR fortsätter med olika förberedande åtgärder.

– Hälso- och sjukvården befinner sig redan i en ansträngd situation som förvärras på tisdag. Strejken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter, liksom blockaden mot övertid och mertid. Semesterperioden börjar i många vårdverksamheter nästa vecka och påverkan på medarbetarnas semester kan inte uteslutas framöver. Konflikten får allt större påverkan på vården och patienterna. Det är mycket angeläget att Vårdförbundet och SKR återupptar förhandlingarna i den nationella konflikten, säger Kaarina Sundelin.

VGR kommer att följa effekterna av konflikten för patienterna i hela Västra Götaland.

– Vi är beredda att vidta snabba åtgärder om risk för samhällsfarlighet skulle uppstå efter den 11 juni. Lokalt på vårdenheter kommer skyddsarbete fortsätta beordras om det föreligger risk för liv och hälsa, säger Kaarina Sundelin.

Mot bakgrund av de lokala förhandlingarna med Vårdförbundet kommer VGR inte att lämna in någon framställan om strejkvarslet 11 juni till den centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.