Nyheter

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 24 juni 2024

  På sammanträdet 24 juni 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att göra en ny upphandling av hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Styrelsen fick även information om hur det går i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet.

 • Publicerad:
  Så påverkas vården i VGR efter åtta veckors konflikt

  Efter åtta veckors övertidsblockad och över två veckors strejk får vårdkonflikten allt större konsekvenser. VGR vidtar en mängd åtgärder för att upprätthålla akut vård och vård som inte kan vänta, men den planerade vården påverkas kraftigt. Sedan strejken inleddes har VGR utfört 450 färre operationer än samma period förra året och VGR har just nu 200 färre vårdplatser jämfört med förra året.

 • Publicerad:
  VGR: Övertidsblockaden är samhällsfarlig för ambulanserna i sommar

  I dag inleder Västra Götalandsregionen, VGR, förhandlingar med Vårdförbundet i Västra Götaland om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom ambulansverksamheterna och sjukvårdens larmcentral. Övertidsblockaden innebär fara för människors liv och hälsa under sommarperioden, menar VGR.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 17-18 juni 2024 - Västra Götalandsregionens budget 2025 beslutad

  Efter avslutad budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa RödGrön Lednings förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionfullmäktige beslutade också att godkänna VGR:s delårsrapport per april.

 • Publicerad:
  Strejkåtgärder återkallas och justeras - nya förhandlingar inleds

  Vårdförbundet återkallar eller gör undantag för vårdpersonal som tagits ut i strejk inom ortopedi och kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samtidigt inleds nya förhandlingar inom radiologi, klinisk mikrobiologi samt akuta skopier.

 • Publicerad:
  VGR begär nya förhandlingar om samhällsfara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  I dag inleder Västra Götalandsregionen, VGR, och Vårdförbundet i Västra Götaland förhandlingar om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom kardiologi och ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter sju veckors övertidsblockad och nio dagars strejk ser VGR risk för människors liv och hälsa.

 • Publicerad:
  Vårdstrejken utökas – så påverkas du som invånare

  Den 11 juni utökar Vårdförbundet sin strejk i bland annat Västra Götalandsregionen, VGR. Det innebär att samtliga sjukhusförvaltningar i VGR samt 1177 på telefon nu påverkas av strejken.

 • Publicerad:
  Samhällsfarliga varsel justeras efter förhandling med Vårdförbundet

  Vårdförbundet justerar flera delar av strejkvarslet inför 11 juni som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsförmiddagen.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 4 juni 2024

  Regionstyrelsen föreslår på sitt sammanträde den 4 juni att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för april.

 • Publicerad:
  Vårdstrejken inledd – så påverkas du som invånare

  På tisdagen 4 juni inledde Vårdförbundet en strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Akutmottagningen för vuxna på Östra sjukhuset i Göteborg är stängd fram till och med 10 juni. – Den som är i behov av vård ska söka vård och den som har ett inbokat besök kan räkna med att det blir av, säger Claes Jönsson, tillförordnad beslutsfattare i VGR.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen begär nya förhandlingar om samhällsfara

  Den 11 juni har Vårdförbundet varslat om strejk på fyra sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan. VGR:s analys visar att varslet får så allvarliga konsekvenser att det finns risk för människors liv och hälsa. Nu begär VGR en förhandling om samhällsfarlig konflikt.

 • Publicerad:
  Information om strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Vårdförbundet har varslat om strejk från tisdag 4 juni vilket berör ett flertal avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I nuläget berörs 21 enheter på sjukhuset av varslet.

 • Publicerad:
  Samhällsfarliga varsel dras tillbaka efter förhandling med Vårdförbundet

  Vårdförbundet återkallar nu flera konfliktåtgärder som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsmorgonen.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 28 maj 2024

  På sammanträdet den 28 maj 2024 beslutade regionfullmäktige bland annat att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen och att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen. På sammanträdet hanterades även flera interpellationer.

 • Publicerad:
  Vårdförbundet varslar om ytterligare strejk från 11 juni

  I dag, den 28 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i flera regioner från och med den 11 juni, varav VGR är en av dem. Det innebär att Vårdförbundet nu har varslat om två kommande strejker som båda har direkt påverkan på VGR och våra patienter. Sedan tidigare har Vårdförbundet en pågående blockad mot övertid, mertid och nyanställning i samtliga regioner som trädde i kraft den 25 april. Blockaden omfattar även 29 kommuner.

 • Publicerad:
  VGR begär förhandling om samhällsfara

  Västra Götalandsregionen, VGR, bedömer att konsekvenserna av Vårdförbundets strejkvarsel är så allvarliga att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat cancer-, akut- och barnsjukvård. VGR skickar därför en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Vårdförbundet varslar om strejk men nyanställningsblockaden hävs

  I dag, den 21 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i fem regioner från och med den 4 juni, varav VGR är en av dem.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 21 maj 2024

  På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

 • Publicerad:
  Vårdförbundets blockad

  Den nationella avtalskonflikten mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet fortsätter och har nu pågått i tre veckor.

 • Publicerad:
  Aktuellt om Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har viss påverkan på hälso- och sjukvården i VGR. Det är den planerade vården som påverkas.

 • Publicerad:
  Effekter av Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har pågått en dryg vecka. Effekten av blockaden ser olika ut inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alla patienter som berörs kontaktas av sin vårdgivare.

 • Publicerad:
  Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

  Vårdförbundet har lagt en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden trädde i kraft den 25 april kl. 16:00 och påverkar delar av vården i VGR.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 23 april

  På sammanträdet 23 april beslutade regionstyrelsen bland annat om hur rekommendationerna från den externa granskningen av sjukhusens ekonomi ska tas om hand. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2023, att ansöka om fem tillstånd att få bedriva högspecialiserad vård samt att föreslå att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen.

 • Publicerad:
  Kommunals strejk är avblåst

  Fackförbundet Kommunal har avblåst den strejk som skulle ha trätt i kraft den 18 april.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 9 april 2024

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 9 april bland annat om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2024-2026 och att godkänna VGR:s årsredovisning. Fullmäktige beslutade också att införa en avgift för vaccination mot covid -19 för de grupper som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 28 mars 2024: Beslut om detaljbudget 2024-2026

  På ett extrainsatt sammanträde i dag 28 mars fattade regionstyrelsen beslut om detaljbudget 2024-2026. Men ärendet är inte avgjort, den 9 april kommer regionfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet.

 • Publicerad:
  Patrick Nzamba blir ny HR-direktör i Västra Götalandsregionen

  I mitten av augusti tillträder Patrick Nzamba som HR-direktör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han är i dag HR-direktör i Region Jönköpings län.

 • Publicerad:
  Snabbtitt på VGR:s årsredovisning 2023

  Västra Götalandsregionens (VGR) årsredovisning för 2023 är nu beslutad av regionstyrelsen och är redo att tas upp på nästa fullmäktige. Året blev betydligt tuffare ekonomiskt än 2022, framförallt för sjukhusen. Trots det ansträngda läget hände massor av saker i VGR under 2023.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 19 mars 2024

  På sammanträdet den 19 mars föreslår regionstyrelsen att delar av sjukhusens underskott reduceras.

 • Publicerad:
  Jacob Wulfsberg blir ny regionchefläkare i Västra Götalandsregionen

  Den 18 juni tar Jacob Wulfsberg över som regionchefläkare efter Marga Brisman, som går i pension.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 5 mars 2024

  På sammanträdet den 5 mars 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner avtalet mellan VGR och de 49 kommunerna om naturbruksutbildningarna i länet. Regionstyrelsen godkände också en plan för samverkan med civilsamhället för att stärka demokratin.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 27 februari 2024

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari bland annat om nya patientavgifter från och med 1 april. Fullmäktige beslutade också om avgiftsfri vaccination för personer som inte har tillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta, om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen samt att avsluta planeringen av närsjukhuset på Wieselgrensplatsen i Göteborg.

 • Publicerad:
  Minskade kostnader för hyrbemanning i vården

  Under 2023 minskade Västra Götalandsregionen (VGR) sina kostnader för inhyrd bemanning i vården. Det visar rapporten Bemanningstrenden från Sveriges Kommuner och Regioner.

 • Publicerad:
  VGR:s hälsning till Ukraina efter två år av krig

  Lördagen den 24 februari är det två år sen Ryssland invaderade Ukraina. Västra Götalandsregionen flaggar under dagen med ukrainsk flagga för att visa solidaritet med krigets offer.

 • Publicerad:
  Bokslut 2023: Mer samarbete när VGR tacklar ekonomiska utmaningar

  Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor (mnkr) för 2023. Det är 967 mnkr bättre än det budgeterade minusresultatet. Högre skatteintäkter, riktade statsbidrag och en positiv värdeutveckling på börsen har mildrat underskottet. Hälso- och sjukvården har haft de största ekonomiska utmaningarna.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 6 februari 2024

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 6 februari 2024 bland annat att ge klartecken för nybyggnation av en tågdepå, att godkänna ett genomförandeavtal för kollektivtrafik på Norra Älvstranden och att föreslå till Socialdepartementet att ändra lagen om handel med läkemedel. Regionstyrelsen fick också ta del av en slutrapport om förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in.

 • Publicerad:
  Nationellt avtal om hyrbemanning

  Den 16 februari ansluter sig Västra Götalandsregionen (VGR) till det nationella avtalet om hyrbemanning inom hälso- och sjukvården. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning.

 • Publicerad:
  IT-störning åtgärdad

  Den IT-störning som drabbade Västra Götalandsregionen (VGR) under onsdagen är åtgärdad. Störningen medförde att anställda hade problem med att logga in och cirka 2000 användarkonton var i olika utsträckning berörda.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 23 januari 2024

  Det finns nu majoritet i regionstyrelsen för ett förslag om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Detta efter att regionstyrelsen behandlat det återremitterade förslaget från regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade också att begära dispens från nya regler för dygnsvila för ambulanshelikopterns verksamhet och att godkänna en ny regional energiöverenskommelse.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 19 december 2023

  Regionstyrelsen fattade på sitt sammanträde 19 december 2023 bland annat beslut om att godkänna en extern granskning av sjukhusens ekonomi, att läkemedelsleveranser till sjukhus ska ske i egen regi och om en ny uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan.

 • Publicerad:
  Henrietta Arwin blir direktör för Regionhälsan

  Det blir Henrietta Arwin som efterträder Karin Holm Kaloczy som direktör för Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. Hon tillträder den 1 februari 2024.

 • Publicerad:
  Joakim Höstner blir direktör för Södra Älvsborgs Sjukhus

  Joakim Höstner blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs Sjukhus. Han tillträder den 1 december.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 28 november

  Regionfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om Västra Götalandsregionens tilläggsbudget för 2024. Regionfullmäktige antog också en ny kulturstrategi och kulturplan för de närmaste fyra åren, och beslutade att utreda extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

 • Publicerad:
  Från regionstyrelsen 21 november 2023

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 21 november bland annat att ställa sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården samt att ställa sig bakom inriktningen att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. På sammanträdet fick regionstyrelsen också ta del av en helårssammanställning för visselblåsningar.

 • Publicerad:
  Nytt utseende på vgregion.se

  Innehållet på webbplatsen vgregion.se är det samma som tidigare, men utseendet är ett annat.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 23-24 oktober

  Regionfullmäktige delade på tisdagens sammanträde ut Västra Götalandsregionens parasportstipendier till framstående idrottare, föreningar och ledare.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 17 oktober

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde på tisdagen om 20 miljoner kronor till föräldraskapsstöd och till barnhälsovården i VGR. Regionstyrelsen vill också undersöka om det behövs ytterligare åtgärder inom Västra Götalandsregionen för att motverka och stoppa välfärdsbrott. På sammanträdet behandlades också delårsrapporten per augusti som visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Styrelsen beslutade också att VGR ska delta i en analys om utvecklad samverkan av hälso- och sjukvården i Lidköping.

 • Publicerad:
  Nu tar fortsatt utvecklingsarbete vid för e-tjänsten Sök vård

  Västra Götalandsregionen har under våren 2023 testat och utvecklat e-tjänsten Sök vård. VGR:s egen utvärdering av tjänsten under testfasen visar att fler åtgärder behöver vidtas innan den kan införas på bred front i VGR:s regi.

 • Publicerad:
  God vård och gott bemötande inom specialistvården

  De flesta patienter i specialistvården vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar patienterna bättre information till anhöriga och mer känslomässigt stöd. Det visar Nationell patientenkät för öppenvård och slutenvård 2023.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 26 september 2023

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september bland annat att återremittera frågan om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige delade även ut årets kulturpris.

 • Publicerad:
  Fortsatt höga kostnader i VGR för inhyrd bemanning

  Kostnaderna för inhyrd bemanning ligger fortsatt högt i Västra Götalandsregionen. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rapporten jämför regionernas kostnader för inhyrd bemanning under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022.

 • Publicerad:
  VGR har en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser

  För andra året i rad är Västra Götalandsregionens webbplats vgregion.se en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser inom offentlig sektor. Det visar företaget Funkas inkluderingsbarometer 2023.

 • Publicerad:
  Tilldelningsbeslut om samordnad upphandling av hyrbemanning

  Nu har Västra Götalandsregionen meddelat tilldelningsbeslut i den nationellt samordnade upphandlingen av hyrbemanning inom hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna är ett steg närmare ett nationellt avtal.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 19 september 2023

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 19 september 2023 bland annat att fortsätta byta ut tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, att investera i medicinteknisk utrustning och att bygga ett elevboende för Axevalla Hästcentrum.

 • Publicerad:
  VGR säger upp avtal med en vårdcentral i Göteborg

  Västra Götalandsregionen (VGR) häver avtalet med Din Klinik i Göteborg och kräver tillbaka 85 miljoner kronor. Det beslutade operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i dag. Alla patienter som är listade på vårdcentralen kommer att listas om.

 • Publicerad:
  Strategiska nämnden: Skaraborgs Sjukhus förslag går i linje med VGR:s mål och strategier

  Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget från Skaraborgs Sjukhus om strukturförändringar av sjukvården i Skaraborg. Nämnden konstaterar att förslaget går i linje med VGR:s övergripande strategier och planer, med undantag för vissa förslag om förändringar i Mariestad.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 29 augusti 2023
 • Publicerad:
  Karin Holm Kaloczy slutar som direktör för Regionhälsan

  Regionhälsans direktör, Karin Holm Kaloczy, har meddelat att hon slutar i Västra Götalandsregionen (VGR) senast den 15 februari 2024.

 • Publicerad:
  Boubou Hallberg blir direktör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Det blir Boubou Hallberg som tar över som sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han tillträder den 14 augusti och efterträder då Ann-Marie Wennberg som tidigare i år aviserade att hon skulle sluta.

 • Publicerad:
  Regionerna fortsätter gemensam upphandling av hyrpersonal i vården

  Sveriges 21 regioner fortsätter nu arbetet med gemensam upphandling av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Detta sedan Förvaltningsrätten i Göteborg på torsdagen har beslutat att avslå samtliga ansökningar om överprövning och därmed upphör det interimistiska beslutet att gälla.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 20 juni 2023

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 20 juni bland annat om en investeringsplan för 2024-2026 som innehåller åtta nya investeringsobjekt. Regionstyrelsen beslutade också att se över kostnader för konferenser och utbildningar samt att avbryta inköp, och införa totalstopp, av alla varor som tillhandahålls av Mondelez.

 • Publicerad:
  Graviditetsenkät visar på bättre förlossnings- och mödravård i VGR

  Gravida och nyblivna mammor i Sverige erbjuds sedan 2020 att svara på en graviditetsenkät med frågor om förlossnings- och mödravården före, under och efter graviditeten. Svaren används i Västra Götalandsregionen (VGR) som en del i arbetet med utveckling och förbättringar.

 • Publicerad:
  Förändringar föreslås på Skaraborgs Sjukhus

  Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har en svår ekonomisk situation och för att kunna spara 350 miljoner kronor föreslås att 150 miljoner sparas genom större strukturförändringar och 200 miljoner genom åtgärder i verksamheterna.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 12–13 juni: Västra Götalandsregionens budget för 2024 beslutad

  Efter avslutad budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionfullmäktige beslutade också att köpa fastigheterna för Sahlgrenska Life.

 • Publicerad:
  Stängning av två vårdcentraler

  Västra Götalandsregionen (VGR) har hävt avtalen med Nya vårdcentralen Kortedala Torg och Familjehälsans Vårdcentral och BVC i Gamlestan.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 7 juni 2023

  Regionstyrelsen föreslog på sitt sammanträde den 7 juni att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner VGR:s delårsrapport för april och beslutar att uppmana nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. Regionstyrelsen föreslår vidare att alla medarbetare krigsplaceras inom VGR. Regionstyrelsen beslutade även att skicka en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården.

 • Publicerad:
  Partiernas budgetförslag 2024

  12-13 juni debatterar och beslutar regionfullmäktige nästa års budget. Inför förhandlingarna har partierna möjlighet att lämna in egna förslag antingen enskilt eller tillsammans med något eller några av de andra partierna. Vill du läsa förslagen? De publiceras så snart partierna är klara på vår webb.

 • Publicerad:
  Kompetensförsörjningen den största utmaningen

  Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram riktvärden för beläggningsgrad och vårdplatser. Riktvärdena kan utgöra ett av flera stöd för regionerna i det arbete som pågår för att minska överbeläggningarna och utlokaliseringen av patienter. Västra Götalandsregionen välkomnar den nationella diskussionen om vårdens utmaningar, men vill nyansera tolkningen av Socialstyrelsens riktvärden om beläggningsgrad och vårdplatser.

 • Publicerad:
  Ior Berglund blir direktör för förvaltningen Fastighet, stöd och service

  Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Ior Berglund till förvaltningsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR) med ansvar för fastighet, stöd och service. Hon tillträder den 21 augusti

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 23 maj 2023

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 23 maj att utreda ett arbetssätt för att stoppa våld i familjen. Regionfullmäktige beslutade också att utreda hur de tak som byggs framöver kan ha flera funktioner. Båda besluten innebär att regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

 • Publicerad:
  VGR pausar e-tjänsten Sök vård under sommaren

  Från och med den 1 juni 2023 pausar VGR invånarnas tillgång till e-tjänsten Sök vård för att öppna igen efter sommaren. Pionjärarbetet pausas eftersom vårdens resurser är extra ansträngda under sommaren.  

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 16 maj 2023

  Barn och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i allt Västra Götalandsregionens arbete. Regionstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde den 16 maj att fastställa en regional riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna en rapport om minskad energianvändning.

 • Publicerad:
  Driftstörning i telefonin löst

  Under onsdagen har det varit svårt att nå flera av våra mottagningar och enheter på grund av ett tekniskt fel i vår telefonväxel. Felsökning har pågått och vid 20.20-tiden var problemet löst.

 • Publicerad:
  Två vårdcentraler i Göteborg begärs i konkurs

  Skatteverket har begärt två vårdcentraler i Göteborg i konkurs. Det gäller Vårdcentraler i Väst i Kortedala och Familjehälsan i väst i Gamlestaden.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 25 april

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april bland annat hur tillkommande statsbidrag för 2023 ska fördelas, att föreslå regionfullmäktige att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland och att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan se till så att taken vid nybyggnation blir så kallade aktiva tak med flera funktioner.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 18 april

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 april att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela VGR, samt om sjukhusens underskott. Regionfullmäktige beslutade också om en ny organisation för framtidens alarmeringstjänst i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 11 april

  Vid ett extrainsatt sammanträde lämnar regionstyrelsen sin förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

 • Publicerad:
  Stärkt samverkan mellan VGR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

  Sedan 1998 har Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län regelbundet tecknat överenskommelser om samverkan inom det regionala utvecklingsområdet. Läns- och regionledningen har nu att tecknat en ny överenskommelse om fördjupad samverkan mellan organisationerna för perioden 2023-2026.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 28 mars

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 28 mars bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen, samt om sjukhusens underskott. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna VGR:s patientsäkerhetsberättelse för 2022.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionens årsredovisning beslutad i regionstyrelsen

  Den 28 mars godkände regionstyrelsen årsredovisningen. I och med det går den vidare till regionfullmäktige för beslut.

 • Publicerad:
  Patienter nöjda med bemötandet på akutmottagningar i Västra Götaland

  Under oktober till december 2022 har nästan 4000 patienter som träffat en läkare på någon av regionens akutmottagningar tyckt till om sitt besök genom Nationell Patientenkät. Resultaten visar bland annat att tillgängligheten upplevdes som god och att patienterna blev bemötta med värdighet och respekt.

 • Publicerad:
  Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal

  Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade med drygt 23 procent 2022 jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 • Publicerad:
  God tillgång till vård och bra upplevelse av primärvården

  Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell Patientenkät visar att en majoritet av invånarna i Västra Götaland upplever en god tillgång till vård och patienterna som har besökt primärvården har haft en bra upplevelse.

 • Publicerad:
  Mikael Forslund blir tillförordnad direktör för Fastighet, stöd och service

  Den 1 mars blir Mikael Forslund tillförordnad förvaltningsdirektör för Fastighet, stöd och service. Detta efter ett beslut av regiondirektör Håkan Sandahl.

 • Publicerad:
  Ett år av krig

  Fredagen den 24 februari är det ett år sen Ryssland invaderade Ukraina. Västra Götalandsregionen flaggar under dagen med ukrainsk flagga för att visa solidaritet med krigets offer.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 21 februari 2023

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 21 februari bland annat att fortsätta planeringen för nio investeringsidéer, däribland fler tågfordon och nya operationssalar. Regionstyrelsen beslutade också att ersättningen till vårdcentraler för covidtester (PCR-tester) minskar från och med mars för att därefter tas bort helt.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen utsatt för överbelastningsattack

  Under fredagseftermiddagen blev Västra Götalandsregionen (VGR) utsatt för en överbelastningsattack som resulterade i att flera externa webbtjänster – såsom 1177.se, vgregion.se och sjukhusens hemsidor – var svåra att nå. Problemen är nu lösta.

 • Publicerad:
  VGR:s bokslut: Positivt resultat ger nödvändig förstärkning

  Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor för 2022. Det ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider. Året präglades av pandemins effekter och osäkerheter i omvärlden.

 • Publicerad:
  Thomas Front slutar som förvaltningsdirektör

  I augusti lämnar Thomas Front Västra Götalandsregionen (VGR) och befattningen som förvaltningsdirektör för Fastighet, stöd och service. Den 14:e augusti tillträder han som vd för Primär FM Group AB.

 • Publicerad:
  Utredningen om framtidens alarmeringstjänst är färdig

  Avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SOS Alarm upphör 2024 och därför har en utredning om en framtida alarmeringstjänst tagits fram. Det behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i VGR, och utredningen har undersökt flera alternativ för att hitta en effektiv lösning.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 24 januari

  Regionstyrelsen föreslår att två vaccin blir kostnadsfria för invånarna. Det gäller kikhostevaccin till gravida och vaccin mot pneumokocker. Regionstyrelsen beslutade också om en investeringsbudget på 1 miljard kronor för att bygga ut tryckkammare och intensivvårdsavdelning vid Östra sjukhuset. Regionstyrelsen tog också beslut om en regional riktlinje för krisberedskap och om samordnad, tillgänglig och inkluderande information till invånarna.

 • Publicerad:
  VGR lämnar förstärkningsläget – men vården fortsatt förstärkt

  Efter att ha genomfört en rad åtgärder för att öka tillgången till vård, lämnar nu Västra Götalandsregionen (VGR) förstärkningsläget. Regionen återgår till normalläge, men med fortsatt förstärkt vård och en särskild organisation för barnsjukvård. – Det är fortfarande ansträngt i vården, men vi ser en stabilisering. Vår förmåga att arbeta tillsammans och hjälpas åt har visat sig vara framgångsrikt, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

 • Publicerad:
  Så är läget i sjukvården efter trettonhelgen: ”Läget lite lugnare”

  Trettonhelgen har varit ansträngd för sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), men läget är under kontroll. Det menar regionchefläkare Marga Brisman. "Vi har haft en väldigt god effekt av de åtgärder som vi har gjort de senaste dagarna, det har gjort att läget nu är lite lugnare", säger hon.

 • Publicerad:
  Så ser VGR:s riktlinjer för lön ut kommande år - från regionstyrelsen 13 december 2022

  Västra Götalandsregionen (VGR) satsar på att höja lönerna för de medarbetare inom hälso- och sjukvården vars medellöner befinner sig under riksgenomsnittet. Det beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde i dag när de godkände Riktlinjer för lönepolitiken 2023–2025. På sammanträdet fick regionstyrelsen också bland annat ta del av en rapport om hur många vårdplatser VGR kommer att behöva framöver, och fick information om att antalet remisser till BUP ökar.

 • Publicerad:
  Neri Samuelsson blir direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa

  Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Neri Samuelsson till direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 29 november 2022

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde bland annat att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt att godkänna en förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR de kommande åren. Under sammanträdet delades också parasportstipendiet och pris för social hållbarhet ut.

 • Publicerad:
  Eva Arrdal blir direktör för ny logistikförvaltning när VGR anpassas till ny politisk organisation

  Den 1 januari tillträder Eva Arrdal som direktör för den nya förvaltning som får ansvar för Västra Götalandsregionens (VGR:s) logistikuppdrag.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 15 november

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om justerat förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen, att ta bort patientavgiften för personer som utsatts för våldtäkt och att utreda gratis TBE-vaccin för barn och unga. Regionstyrelsen beslutade också ytterligare 28 miljoner kronor till fler fysiska besök på vårdcentralerna och om förslag till energibesparande åtgärder.

 • Publicerad:
  Grön omställning i fokus när VGR anordnar panelsamtal på COP27

  Västra Götaland håller på att förvandlas från en fossilberoende industriregion till att bli ledande i övergången till en mer klimatneutral industri. Måndag den 14 november anordnar Västra Götalandsregionen (VGR) ett panelsamtal på COP27 som handlar om varför just Västra Götaland har kommit så långt i omställningen. Medverkar gör Volvo Group, Northvolt och Volvo Cars samarbetsbolag NOVO Energy, och Stena Recycling. Du kan följa panelsamtalet via en direktsändning på VGR:s hemsida.

 • Publicerad:
  Ny rapport visar hur olika sjukdomar utvecklas över tid

  Antalet personer i Västra Götaland som har högt blodtryck och hjärtsvikt förväntas öka med 20 - 35 procent fram till år 2040. Detta beror på att befolkningen ökar och blir äldre. Sjukdomar som är vanligare bland yngre minskar däremot, till exempel endometrios. Det visar en helt ny rapport från Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  De får tyngsta politiska posterna i VGR

  Västra Götalandsregionen (VGR) har fått ett nytt styre. Nu är det klart vilka politiker som får de tyngsta posterna i regionen.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 18 oktober

  Regionstyrelsen beslutade på dagens sammanträde bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för augusti. Regionstyrelsen beslutade också att satsa på ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa samt att fastställa regionens strålsäkerhetsmål.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 11 oktober

  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift för tandvård som folkbokförda invånare. Det innebär att barn och unga ska erbjudas fri tandvård. Regionfullmäktige beslutade också att införa en avgift för laddare till hörapparater. Dagens sammanträde var det sista för den här mandatperioden.

 • Publicerad:
  Bra vård och gott bemötande inom den psykiatriska vården i Västra Götaland

  De flesta patienter inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 20 september

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att uppmana sjukhusen att fortsätta arbetet med att låta servicepersonal avlasta vårdpersonalen genom att ta över en del av servicerelaterade arbetsuppgifter. Syftet är att vårdpersonalen därmed ska få bättre möjligheter till återhämtning och kunna fokusera mer på vårdnära arbete. Regionstyrelsen beslutade också om hur fördelningen av tillkommande statsbidrag ska se ut.

 • Publicerad:
  Åsa Ohlson Drangel blir ny chef för Hälsan och Stressmedicin i Västra Götalandsregionen

  Åsa Ohlsson Drangel, som idag är HR-chef för Hallands sjukhus, blir ny chef för förvaltningen Hälsan och Stressmedicin i Västra Götaland från den 23 januari, 2023. Hon har en bred erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet i en rad ledande positioner.

 • Publicerad:
  Thomas Front blir direktör för ny förvaltning när Västra Götalandsregionen anpassas till ny politisk organisation

  Nuvarande servicedirektör, Thomas Front, blir förvaltningsdirektör för den nya förvaltning som kommer att få ansvar för uppdragen som rör fastighet, stöd och service.

 • Publicerad:
  Nedtrappning av munskyddsanvändning från 30 augusti

  Semesterperioden är förbi och smittspridningen av covid-19 ökar inte längre lika mycket som den gjorde tidigare i sommar. Därför trappar nu Västra Götalandsregionen, VGR, ner på användningen av munskydd i vårdlokaler. Den nya rutinen för munskyddsanvändning börjar gälla den 30 augusti.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 23 augusti
 • Publicerad:
  Varför munskydd i vården igen?

  Den 4 juli kom nya besked, munskydd på för medarbetare inom vården – igen. Bakgrunden är ökad smitta och att i semestertider inte vilja riskera en enda onödigt insjuknad sjukvårdsmedarbetare. Men ger det verkligen effekt, när resten av samhället ändå tuffar på som vanligt?

 • Publicerad:
  Karin Looström Muth blir hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen

  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på Koncernkontoret.

 • Publicerad:
  Ing-Marie Wieselgren gjorde skillnad för dem som inte hörs i samhällsdebatten

  Gemensamt uttalande från Ann-Sofi Lodin och Kaarina Sundelin, Västra Götalandsregionen:

 • Publicerad:
  Munskydd för personal i vårdlokaler från 4 juli

  Från och med på måndag 4 juli ska personal i VGR ha munskydd på sig när de vistas i vårdlokaler. Det är en försiktighetsåtgärd av omsorg för medarbetare och patienter i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 28 juni
 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 13-14 juni: Västra Götalandsregionens budget 2023 beslutad

  Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.

 • Publicerad:
  Håkan Sandahl ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen

  Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 7 juni
 • Publicerad:
  VGR utforskar möjliggörare för framtidens kompetensutveckling tillsammans med RISE

  Framtiden kommer innebära många utmaningar för Västra Götalandsregionen. Befolkningen lever allt längre och får ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare inom vården inte kommer räcka till. Hur ska VGR då klara av och möta framtiden på bästa sätt? En viktig del VGR är att utveckla kompetensutvecklingen av medarbetare. Tillsammans med RISE utforskar VGR därför hur framtidens lärande och kompetensutveckling kommer se ut för att på så sätt förbereda och utrusta organisationen inför den snabba utvecklingen.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 24 maj
 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 17 maj

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 12 april 2022

  Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för 2023-2027.  Regionfullmäktige beslutade också om särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården. Närhälsan Frölunda Vårdcentral fick Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för sitt arbete med våld i nära relationer.

 • Publicerad:
  VGR lanserar webbutbildning för samverkan med civila samhället

  Den 1 april lanserades en sverigeunik webbutbildning med målet att öka kunskapen och förståelsen mellan det offentliga och det civila samhället och på så sätt öka samverkansmöjligheterna. Utbildningen är framtagen av Learnways i tät dialog mellan företrädare för regionen och det civila samhället, den bekostas av Västra Götalandsregionen och publiceras i VGR:s Lärportal.

 • Publicerad:
  VGR donerar läkemedel till Ukraina

  Västra Götalandsregionen och övriga svenska regioner kommer inom kort att donera en stor mängd läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 29 mars 2022

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om att bland annat föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning, en lönesatsning inom dygnetruntvården och den regionala transportinfrastrukturplanen.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 1 mars

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om stöd till flera projekt inom området social hållbarhet.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 22 februari
 • Publicerad:
  92 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

  I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

 • Publicerad:
  Covid-19-provtagning upphör för allmänheten

  Från och med 9 februari sker provtagning för covid-19 endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte provtas. I och med detta upphör även smittspårning i den breda allmänheten.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 8 februari

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022, om koncentration av sällanvård för ökad tillgänglighet och kvalitet samt om yttrande över nationell plan för transportinfrastruktur. Regionstyrelsen fick också information om Västra Götalandsregionens bokslut för 2021.

 • Publicerad:
  VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling

  Dagens besked är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, kompetensomställning och forskning. "Som ansvariga för regional utveckling bidrar vi på olika sätt till att underlätta den industriella omställningen. Etableringen här är ett kvitto på att vårt regionala utvecklingsuppdrag ger effekt och gör Västra Götaland till ett föredöme för elektrifiering och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i VGR.

 • Publicerad:
  Kaarina Sundelin ny tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR

  Den 1 februari tillträder Kaarina Sundelin som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Marga Brisman blir regional pandemisamordnare i VGR

  Från och med den 1 februari finns en regional pandemisamordnare i Västra Götalandsregionen. Tidigare under pandemin hade hälso- och sjukvårdsdirektören ett sådant operativt ansvar, nu utvecklas organisationen och regionchefläkare Marga Brisman får uppgiften att samordna pandemiarbetet.

 • Publicerad:
  Tre månaders dosintervall mellan dos 2 och 3 för alla 18 år och äldre

  Nu rekommenderas att dos 3 kan ges redan tre månader efter dos 2 till alla som är 18 år och äldre.

 • Publicerad:
  Rekrytering av ny regiondirektör inleds

  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag under 2022.

 • Publicerad:
  672 felaktigt positiva covidsvar i Västra Götaland

  Totalt 672 personer som provtogs för covid-19 mellan 17 december och 10 januari fick ett felaktigt positivt provsvar. Samtliga berörda personer har blivit direktkontaktade med information om att deras provsvar egentligen var negativt.

 • Publicerad:
  Nya rekommendationer för provtagning i VGR

  Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för prioritering av provtagning för covid-19 gäller med omedelbar verkan i Västra Götaland. Personer som inte behöver vara fysiskt på plats på sitt arbete behöver inte längre provta sig.

 • Publicerad:
  Symtomfria behöver inte provta sig för covid-19

  Den som är hushållskontakt eller nära kontakt med någon som har covid-19 behöver inte längre provta sig om man är symtomfri.

 • Publicerad:
  Från regionstyrelsen 18 januari

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att förlänga satsningen på vårdnära servicetjänster för att avlasta vården. Vidare beslutade regionstyrelsen att handla upp ett hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg, att anpassa lokalerna vid Dalslands sjukhus till Campus Dalsland, att beställa en ny färja till Dyrön och Åstol och att fortsätta forskningssamverkan med SOM-institutet.

 • Publicerad:
  Maria Hägglund blir vd för Regionteater Väst

  Den 1 augusti tillträder Maria Hägglund som ny vd för Regionteater Väst, Sveriges största scenkonstinstitution för unga.

 • Publicerad:
  Stellan Ahlström blir direktör för Skaraborgs Sjukhus

  Regiondirektören har utsett Stellan Ahlström till sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus. Han tillträder den 1 januari och efterträder då Jörgen Thorn som tidigare i år utsågs till primärvårdsdirektör.

 • Publicerad:
  Sårbarhet i en IT-komponent

  Under helgen vecka 49 blev det känt att det finns en kritisk sårbarhet i en IT-komponent, Log4j och som används i många IT-system världen över.

 • Publicerad:
  Nationella uppdrag för leversjukvård till Västra Götalandsregionen

  Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, denna gång inom leversjukvård. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 14 december 2021

  Regionstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om 28 miljoner kronor i stöd till civila samhället för social hållbarhet. Regionstyrelsen fick också rapport om åtgärder för förbättrad tillgänglighet i vården.

 • Publicerad:
  1500 kronor extra till alla medarbetare i VGR

  Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen får 1500 kronor extra som tack för fantastiska insatser under pandemin.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 30 november
 • Publicerad:
  Brist på kontinuitet leder till sämre samordning av vården

  En ny rapport från patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, visar att brist på kontinuitet leder till sämre samordning av vården. Rapporten analyserar klagomål och synpunkter under 2020 och 2021.

 • Publicerad:
  Nu har de första BT-läkarna i VGR tillträtt

  I samband med att läkarens väg från grundutbildning till färdig specialist nu genomgår den största förändringen sedan 1960-talet har en ny typ av tjänstgöring införts för läkare som vill specialisera sig: bastjänstgöring (BT). VGR har arbetat för att göra organisationen redo och den 8 november tillträdde de första BT-läkarna i VGR.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 9 november

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde under tisdagen om utökat pandemistöd till kulturen i Västra Götaland och om riktlinjer för lönepolitiken i Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Studie av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre

  Nu genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos personer födda 1944 i Göteborg. Studien genomförs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Göteborgs universitet samt med stöd från Försvarsmakten. Syftet är att följa upp effekten av vaccinationerna.

 • Publicerad:
  Vaccin mot covid-19 med passerat hållbarhetsdatum använt i Mariestad

  Mellan 25 september och 20 oktober vaccinerades sammanlagt 73 personer i Mariestad med vaccindoser mot covid-19 vars hållbarhet passerades den 24 september.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 26 oktober 2021

  Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens sammanträde om en tilläggsbudget för 2022 på 962 miljoner kronor. Fokus i tilläggsbudgeten är åtgärder som ska förbättra tillgängligheten i vården. Regionstyrelsen får befogenhet att även under 2022 fördela 670 miljoner kronor i tillgänglighetsmedel till de hälso- och sjukvårdsverksamheter som behöver det mest. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021.

 • Publicerad:
  Pfizer/BioNTechs vaccin ska användas för personer födda 1991 eller senare

  Från och med idag, 21 oktober, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 används för alla personer födda 1991 eller senare. Det gäller även de som fick sin första dos med Modernas pausade vaccin, som nu kan få en andra dos vaccin.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 19 oktober 2021

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag om Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti. Vidare beslutade regionstyrelsen vilken vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg och om vilka som får Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021. Regionstyrelsen fick också en rapport om sommarsituationen i vården.

 • Publicerad:
  Vaccin mot covid-19 med passerat hållbarhetsdatum använt i Skövde

  Under tre dagar i oktober, 11, 12 och 13, vaccinerades sammanlagt 56 personer i Skövde med Modernas covid-19-vaccin Spikevax. Vaccinet har en hållbarhet i kylskåp på 30 dagar. Den 9 oktober hade den dagen passerats.

 • Publicerad:
  11:e nationella prioriteringskonferensen: vårdens lärdomar från pandemin

  Coronapandemin har gett samhället många lärdomar. Bland annat fick vården snabbt ställas om. Möt forskare, politiker och vårdpersonal i en digital konferens om vårdens svåra vägval. Moderator för konferensen är Ann Söderström, chef, Carlanderska sjukhuset.

 • Publicerad:
  Hanna Tornevall blir förvaltningschef för Göteborgs botaniska trädgård

  Göteborgs botaniska trädgård får ny förvaltningschef. I maj 2022 tillträder Hanna Tornevall tjänsten och hon efterträder då Mari Källersjö som går i pension.

 • Publicerad:
  Jan Eriksson blir ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen

  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han tillträder befattningen den 1 december.

 • Publicerad:
  Kommentar med anledning av tredje dos till äldre

  Den 28 september meddelade Folkhälsomyndigheten att man nu rekommenderar en tredje dos vaccin till äldre.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 28 september 2021

  Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om vilken vård som ska bedrivas vid Högsbo närsjukhus. Regionstyrelsen svarade också på ett initiativärende om att förebygga tystnadskultur.

 • Publicerad:
  VGR skickar vaccinations-sms till invånare mellan 16-49 år

  Den 22 september får cirka 245 000 västsvenskar ett sms från Västra Götalandsregionen, VGR, med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig.

 • Publicerad:
  PCR-prov tas om på grund av tekniskt fel
 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 14 september 2021

  Vid sitt sammanträde den 14 september 2021 beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen bland annat om investeringar i medicinteknisk utrustning, om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på NÄL samt en uppdatering om IVO:s tillsyn av covid-19 på särskilt boende.

 • Publicerad:
  Patienterna nöjda med Västra Götalandsregionens sjukhusvård

  De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.

 • Publicerad:
  Kronprinsessparet besökte VGR

  Under onsdagen besökte kronprinsessan Viktoria och prins Daniel Västra Götaland och bland annat Skaraborgs Sjukhus och GöteborgsOperan. De träffade läkare och sjuksköterskor som har arbetat i frontlinjen under pågående pandemi och fick information om hur kulturlivet i Västra Götaland påverkats av pandemin.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 24 augusti

  Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om att tidigarelägga satsning på intensivvården och om förmånscykel som personalförmån.

 • Publicerad:
  Västra Götaland får EU-finansiering i samband med hanteringen av Covid-19

  EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Västra Götaland. Det tillfälliga finansieringsprogram Mobility Package of the Emergency Support Instrument, har beviljat Västra Götaland 8,8 miljoner kronor i finansiering.

 • Publicerad:
  Ann-Charlotte Järnström blir ny ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen

  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Ann-Charlotte Järnström, för närvarande vd för VästKom, till ekonomidirektör. Ann-Charlotte Järnström tillträder senast den 1 januari 2022.

 • Publicerad:
  Jörgen Thorn blir ny primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen

  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jörgen Thorn till ny primärvårdsdirektör. Han tillträder sin nya befattning senast den 1 januari 2022.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 15 juni

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att förlänga möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin och att ta bort dolda telefonnummer från hälso- och sjukvården.

 • Publicerad:
  Folkhälsomyndigheten: Antikroppar hos personer födda 1944 innan vaccination

  En studie gjord i mars månad, innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade, visar att bland personer födda 1944 bar 6,9 procent på antikroppar mot SARS-CoV-2.

 • Publicerad:
  Beslut om VGR:s budget 2022 på regionfullmäktige 7-8 juni

  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 25 maj
 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 18 maj

  Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om nytt trafikförsörjningsprogram för hållbart resande och om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

 • Publicerad:
  Kulturen i Västra Götaland nystartar – vill kroka arm med näringslivet

  Kultursektorn har haft ett tufft år sen coronapandemin kom till Sverige. Framförallt är det scenkonsten som har drabbats av publikbegränsningar, förlorade arbetstillfällen och ekonomiska förluster. I höst planeras ett kulturting som en nystart och Västra Götalandsregionen (VGR) har förstärkt de ekonomiska stöden.

 • Publicerad:
  Beslut i regionstyrelsen 4 maj

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sitt sammanträde den 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också Koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 20 april

  Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 13 april

  Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Förtydligande kring medieuppgifter om bemanningsbolag

  Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.

 • Publicerad:
  Patienterna trygga med akutvården

  De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsens beslut 16 mars

  Regionstyrelsen beslutade bland annat om extra ersättning på 1500 kronor till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.

 • Publicerad:
  Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas

  All vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd.

 • Publicerad:
  De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland

  Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 2 mars

  Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Publicerad:
  Förtydligande kring medieuppgifter om VaccinDirekt

  Sveriges Radio Ekot rapporterar tisdagen 2 mars 2021 att personer gått före i vaccinationskön genom att använda en länk från VaccinDirekt avsedd för vårdpersonal. 

 • Publicerad:
  Allt fler patienter nöjda i primärvården

  Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Kända fuskare får vänta på sin andra dos

  Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

 • Publicerad:
  Vaccination med Astra Zeneca-vaccin återupptas

  Läkemedelsverket rapporterar under fredagen att den specifika bacth vaccin från tillverkaren AstraZeneca som användes i Västra Götalandsregionen inte var defekt när den lämnade tillverkaren. Utifrån Läkemedelsverkets besked och i samråd med Smittskydd Västra Götaland återupptar Västra Götalandsregionen vaccineringen med AstraZenecas vaccin.

 • Publicerad:
  Studie för att mäta antikroppar mot covid-19 bland äldre

  Under vecka 9 samlas antikroppsprover in från 75-åringar i Göteborg för att mäta förekomsten av antikroppar mot vocid-19. Studien görs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet.

 • Publicerad:
  VGR pausar vaccination med specifik omgång vaccin

  Västra Götalandsregionen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.

 • Publicerad:
  VGR förtydligar med anledning av missvisande medierapportering

  Medieuppgifter cirkulerar där olika sakförhållanden blandas ihop gällande dos 2. Här är ett förtydligande från Västra Götalandsregionen. "Vi kommer säkerställa att den som fått dos ett också får dos två. Det sades första gången 11 december 2020 och har påtalats sedan dess. Något annat vore otänkbart sett till våra riktlinjer om att inga doser ska gå till spillo", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

 • Publicerad:
  Förtroendet för vården ökar

  Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

 • Publicerad:
  Angående Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år

  Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör – vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Publicerad:
  Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet

  Smittskydd Västra Götaland har gett ut en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor. Bakgrunden är den ökade risken för smittspridning.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin

  Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.