Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lästips

Tips på litteratur med koppling till våld i nära relationer.

Almqvist, Kjerstin och Broberg, Anders: Barn som bevittnat våld mot mamma: en studie om kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg. Göteborgs stad, 2013.

Asp, Ingrid m fl: Resan till landet Självklarhet (för barn), Ladybird, 2003.

Axelsson, Veronika, Separationen: en sann historia, Upper Room, Härnösand, 2015.

Barn som upplevt våld: en handbok för kvinnojourer, [ny rev. uppl.], ROKS, Stockholm, 2015.

Broberg, Ulf: Du ska dö: en dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal, Pocketförlaget, 2013.

Eklund-Moroney, Margreth & Reuterskiöld, Robert, Sista slaget, 11. uppl., Profuturo utbildning, Skivarp, 2010.

Eliasson, Mona & Ellgrim, Barbro, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm, 2006.
PDF-version

Eriksson, Maria: I skuggan av pappa, Förlags AB Gondolin, 2003.

Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag, Mäns våldsutövande - barns upplevelser: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2006
PDF-version

Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa & Näsman, Elisabet (red.), Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2015.

För kvinnofrid: mot våld i nära relationer : positionspapper, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm, 2013.
PDF-version

Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria, I arbete med våldsutsatta kvinnor: handbok för yrkesverksamma, 3., omarb. uppl., Gothia, Stockholm, 2014.

Hedersrelaterat våld och förtryck, Polisen, Stockholm, 2011.

Heimer, Gun M., Björck, Annika & Kunosson, Chrystal (red.), Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014.

Hradilova Selin, Klara, Våld mot kvinnor och män i nära relationer: våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2009.
PDF-version

Kastling, Lars-Åke, Män som slår kvinnor: om mäns våld och skam i nära relationer, Themis, Stockholm, 2010.

Kjellberg, Josefin, Hedersrelaterat våld: handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Rev., Surahammars kommun, Surahammar, 2015.

Klingspor, Agneta, Pressa läpparna här, [Ny utg.], Mormor, Stockholm, 2009.

Knöfel Magnusson, Anna, Det ingen vill se: en bok om hbtq och våld i nära relation, 2. uppl., Brottsofferjourernas riksförbund, Stockholm, 2016.

Kvinnofrid: Regeringens proposition 1997/98:55, Fritze, Stockholm, 1998 (reviderad 2015).
PDF-version

Loveby, Kristina, Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad, 1. uppl., Idus, Lerum, 2015.

Lundgren, Eva, Våldets normalisering och andra våldsförståelser, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Stockholm, 2012.

Lundgren, Marcus, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer: slutredovisning av ett regeringsuppdrag, Brottsförebyggande rådet, Stockholm, 2010.

Kjellberg, Josefin, Hedersrelaterat våld: handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Rev., Surahammars kommun, Surahammar, 2015.

Modée, Lisa (red.), Reagera och agera: förebygg våld mot flickor och unga kvinnor, Fritze, Stockholm, 2009.
PDF-version

När mamma blir slagen: att hjälpa barn som levt med våld i familjen, Socialstyrelsen, Stockholm, 2005.

Om våld i hederns namn: om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta, [2. rev. uppl.], Länsstyrelsen, Linköping, 2008.

Rying, Mikael, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2007.

Strandell, Peter, Dödligt våld mot kvinnor: om samhällets förutsättningar att förhindra brott i nära relationer, 1. uppl., Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm, 2013.

Thamm, Marianne, Tillbaka till livet: Alisons historia, [Ny utg.], Richter, Malmö, 2005.

Weinold, Sussie, Det gör ont när pappa slår mamma, 1. uppl., Gothia, Stockholm, 2009.

Våld i samkönade relationer: en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Uppsala, 2009.

Våld och hälsa: en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Uppsala, 2014.

Åberg, Lars, Sommarens skiraste ljus: om det dolda våldet mot kvinnor och barn, 1. uppl., Kvinnorättsförbundet, Malmö, 2014.


Senast uppdaterad: 2016-10-31 09:03