Anmälan till polis

Mäns våld mot kvinnor faller under allmänt åtal. Polisen behöver därför inte vänta på kvinnans anmälan, för att inleda en förundersökning.

Som vårdpersonal har du rätt och möjlighet att bryta sekretessen (§ 14:2 SekrL) och utan kvinnans samtycke anmäla mannen till polisen, om brottet kan ge minst ett års fängelse. 

Anmälan görs till:

Polismyndigheten i Västra Götaland.
Ring 112 vid akuta ärenden.
Ring 114 14 vid övriga ärenden.

Om polisen får kännedom om brott måste de ingripa. Som regel inleds en förundersökning.