Kurser ht 2023

Schematisk bild av ST-utbildningsprogrammets uppbyggnad. Termin 1: Introduktion, juridik. Termin 2: Ledarskap i vård. Termin 3: Etik, det kliniska samspelet, organisation, läkemedel. Termin 4: Motiverande samtal, palliativ vård, försäkringsmedicin. FoU-kurs.

Gå in på den termin du ska gå och anmäl dig till varje kurs separat!

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 FoU-kurs SkaS FoU-kurs primärvården