ST-utbildningsprogram

Verksamhetsområde Utbildning erbjuder ett ST-utbildningsprogram som täcker nästan alla ickemedicinska delmål (a och b) enligt Socialstyrelsens målbeskrivning. Programmet ligger som en strimma under de första åren med några kursdagar per termin. Som ny ST ingår du i en grupp som följs åt under programmets gång. Utbildningsprogrammet är gemensamt för ST-läkare både inom primärvård och på sjukhuset vilket stimulerar samarbete och ett framtida kollegialt nätverk.

Anmälan och regler
Inför varje termin ansvarar du för att anmäla dig till respektive utbildning, anmälan är bindande. För mer information om anmälan och regler klicka här.

Nedan är en schematisk bild av ST-utbildningsprogrammets uppbyggnad som består av fyra terminer. För mer information om vad de olika terminerna innehåller klicka på länkarna nedan.

Schematisk bild av ST-utbildningsprogrammets uppbyggnad. Termin 1: Introduktion, juridik. Termin 2: Ledarskap i vård. Termin 3: Etik, det kliniska samspelet, organisation, läkemedel. Termin 4: Motiverande samtal, palliativ vård, försäkringsmedicin. FoU-kurs.

 

Kurser vårterminen 2024

Kurser hösten 2024