Musiknätverk

Kulturförvaltningen är en plattform för flera nätverk för musikarrangörer. Vill du delta i något av nätverken? Kontakta kontaktpersonen för respektive nätverk!

Kulturförvaltningen är en plattform för fem nätverk för musikarrangörer. Med vår specialistkompetens inom de olika genrerna kan vi ge stöd och information. Vi delger arrangörerna vad som sker regionalt, nationellt och internationellt samt bistår med rådgivning och vägledning. Vid regelbundna arrangörsträffar förmedlar vi kunskapsutbyten och erbjuder fortbildning. Genom upprättande av programråd vill vi medverka till ökat samarbete mellan föreningarna till exempel kring gemensamma turnéer. Vårt syfte är att inspirera till fortsatt verksamhet och samtidigt öka professionalismen inom arrangörsleden i Västra Götaland.

Vill du delta i något av nätverken? Kontakta kontaktpersonen för respektive nätverk!

Kammarmusik i Väst
Maria Lith
maria.lith@vgregion.se

Nätverket Nutida
Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Blues i Väst
Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Nätverket Jazz
Chinaski Nymark
chinaski.nymark@vgregion.se

Nätverket Folk- och Världsmusik
Emma Johansson
emma.v.johansson@vgregion.se

Nätverket Populärmusik
Jonathan Björk
jonathan.bjork@vgregion.se

Maja-Karin Fredriksson
maja-karin.fredriksson@vgregion.se

Nationella och internationella nätverk inom musikområdet

Kulturförvaltningen är medlem i följande nationella och internationella musiknätverk:

EBU- European Blues Union

EJN – European Jazz Network

RMS – Regional Musik i Sverige

ISPA – International Society for the Performing Arts