Musikresidens

Kulturförvaltningen bedriver residensverksamhet för musiker. Målet med residensen är att ge verksamma musiker tid och plats för skapande och möjlighet till konstnärlig utveckling. Musiker kan i ett residens undersöka, utmana och utveckla det egna konstnärskapet. Vi samverkar med kommuner, lokala residensvärdar och andra aktörer på platsen för residenset. Tillsammans stärker vi den regionala infrastrukturen för musiken och nya möten mellan publik, konstnärer och arrangörer sker.

Vi utlyser residens inom jazz, kammarmusik, folk- och världsmusik samt populärmusik. Vi arbetar också konstartsöverskridande och skapar residens mellan olika konstområden. I ett residens ingår resor, boende, teknik, lokal och ett residensarvode för ca en vecka per person. Ett referensråd gör urvalet av residensartisterna. I ett residens kan vi lägga till inspelningsstudio under arbetsperioden, nära samarbete med producent, professionell musikcoach eller inspirerande och kunskapsfördjupande seminarier. Vi ser gärna att residenskonstnärerna möter den lokala publiken genom en konsert, ett samtal eller en öppen repetition. Ett residens skapar också arbetstillfällen, samarbeten och utveckling lokalt.

Efter residensen genomförs turnéer för residenskonstnärerna så att fler kommuner nås av verksamheten. Residensvärdar och arrangörer utvecklas och konstnärer i framkant får tillfälle att verka och möta publik i regionens alla delar.

Jazzresidens i Vänersborg 2024

Kvartetten Kärnfamiljen är antagna till årets residens inom jazz- och improvisationsmusik. Residenset sker 16–26 april i Vänersborg och ger möjlighet till inspiration, fördjupning och konstnärligt undersökande arbete.

Kammarmusikresidens i Mariestad 2023–2024

Under hösten 2023 utlyste Kulturförvaltningen (tidigare Förvaltningen för kulturutveckling) ett residens för kammarmusiker i Mariestad. Residensmusiker är saxofonkvartetten JÓR, bestående av musikerna Anna Magnusson, Anja Nedremo, Kathrine Kirkeng Oseid och Morten Norheim. Residenset genomförs under fyra dagar, i början av februari 2024.

Residens med inriktning folkmusik och folklig dans 2023

Kulturförvaltningen (tidigare Förvaltningen för kulturutveckling) gav verksamma musiker och dansare inom folkmusik och folklig dans i Västra Götalandsregionen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda ett residens förlagt till Finnekumla Dans & Konstscen, Ulricehamn, 16–22 oktober 2023. Residenter var: Jenny Gustafsson, Emma Rydberg och Fredy Clue.

Residens för populärmusik på Kosteröarna 2023

Under vintern 2022–2023 utlyste Kulturförvaltningen (tidigare Förvaltningen för kulturutveckling) ett residens för musiker inom indie/alternativ rock på Kosteröarna under våren 2023. Residenset fokuserar på soundutveckling och inspelning i samarbete med producent Henryk Lipp och studiotekniker Putte Johander. Antagna musiker är bandet Livet Lekte.