Filmpedagogik

Bilden är lånad från Filmplats.

Barn och unga ska ha tillgång till kvalitativa filmupplevelser, att se, skapa, samtala om, och visa film, oavsett var i regionen de bor. Vi arrangerar fortbildningar, inspirationsdagar och nätverksträffar och stöttar dig som vill utveckla din filmverksamhet.

Film och rörlig bild har idag en naturlig roll i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Film och rörliga bilder är ett språk som man lär sig att tolka, analysera och förstå.
Att i skolan få möjligheter att uttrycka sig via film och rörliga bilder är också viktigt. Inte minst ger bilder lust, nyfikenhet och väcker känslor vilket bidrar till inlärningen. 

Filmpedagoger

Vi har kontakter till filmpedagoger med olika inriktningar som passar för olika målgrupper eller verksamheter. Flera av dessa hittar du även i Kulturkatalogen Väst. Kontakta gärna oss för tips!

Arrangörsstöd för kulturpedagogiska projekt

Kommuner kan söka stöd som täcker 50 procent av kostnaden för skolbiofilmer samt det filmpedagogiska utbud och som förmedlas i Kulturkatalogen Väst.  

Kompetensutveckling för pegagoger/verksamhetsledare

Kompetensutveckling för skola med inriktning på film arrangeras på olika nivåer återkommande. Har du önskemål om fortbildning eller övriga frågor, hör av dig.

Här hittar du en webbinarieserie för dig som arbetar med film i kulturskolan, skapad av Filmregionerna.

Nätverk och nätverksträffar för filmpedagoger

Filmkonsulenterna på Region Stockholm och Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen bjuder regelbundet in till nätverksträffar med fokus på kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande. Träffarna riktar sig till filmpedagoger, verksamma i våra regioner, som arbetar med barn och unga i skola eller på fritid. 

Förvaltningen driver också ett nätverk för filmpedagoger i kulturskolan.

Nätverk: Filmpedagoger i kulturskolan

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Anna-Karin Johansson

Konsulent

Telefonnummer


Hitta en filmpedagog

Genom Kulturkatalogen Väst förmedlar vi duktiga film- och mediapedagoger. Här finns färdiga arrangemang att boka till skola eller förskola, men det går också att skräddarsy utifrån era behov. Är du filmpedagog och vill ingå i Kulturkatalogen? Kontakta oss!

Filmriket

På den filmpedagogiska webbplattformen Filmriket hittar du inspiration och övningar inom filmskapande, kopplade till grundskolans läroplan. Mer information hittar du på Filmrikets hemsida.

Maja Kekonius

Konsulent

Telefonnummer