Skolbio

Fotograf: Gustav Kaage

Skolbio är en kommunal verksamhet där unga ser film på biograf under skoltid. Filmerna är särskilt utvalda för målgruppen och ofta arbetar man kring filmens tema både före och efter visningen. Nu finns en checklista där du enkelt kan se om just din kommun har Skolbio.

Skolbio, vad är det egentligen?

Nu kan du enkelt kolla om din kommun har Skolbio med filmkonsulenternas checklista!

Checklistan är en del i filmkonsulenternas arbete med att stärka Skolbion i Västra Götalandsregionens 49 kommuner.

– Genom en bra skolbioverksamhet får barn och unga möta världen och sig själva, inte bara via amerikansk storfilm, utan i ett bredare utbud av berättelser, till exempel om vi tittar på kön, klass eller etnicitet. Vi ser biografen som en viktig demokratisk mötesplats, säger Pia-Mari Wehrling, konsulent på Kulturförvaltningen.

Själva checklistan består av sex enkla frågor. Vill du beställa checklistor, kontakta filmkonsulenterna.

Hur hittar man Skolbiofilmer?

Vi rekommenderar skolbiofilmer i Kulturkatalogen Väst

Här hittar du en filmlista för skolbio hösten 2024.

Tips kring skolbio

Skolbio syftar till att ge upplevelse som tar tittaren till platser, känslor och tankeområden som ligger lite lite utanför den vanliga referensramen. Upplevelsen blir fullständig först på en biograf som ju är en dedikerad plats, gjord för låta dig sugas in i andra och nya världar.

Fem argument för skolbio:

  • Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra
  • Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag
  • Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt
  • Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen
  • Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv

Skolbio - så funkar det
På Svenska Filminstitutet hittar du ovanstående argument för skolbio tillsammans med inspirationsfilmer, tips inför att arrangera skolbio och filmhandledningar, som ger fina pedagogiska ingångar till att jobba vidare med filmer och teman i klassrummet.

Skolbio på Svenska Filminstitutets webbplats

Var hittar jag Skolbiofilmer?

Folkets Bio har många bra filmer från olika länder. 
Filmbokning & filmleveranser på folketsbio.se

FilmCentrum distribuerar mycket bra film och har också pedagogiska paket man kan knyta till sin verksamhet.
Filmcentrums webbplats

Andra distributörer av film för skolan hittar du på Svenska filminstitutets webbplats


Nätverk skolbio

Jobbar du med skolbio i någon av Västra Götalands kommuner? Vill du ha stöd, tips och inspiration från andra engagerade skolbioansvariga? Anmäl dig i så fall till vårt skolbionätverk. Vi anordnar ett antal nätverksmöten, skolbiorelaterade evenemang samt erbjuder fortbildning. Låter det intressant? Maila Sanjin Pejkovic för att anmäla dig till nätverket.


Läs skolbiorapporter


Maja Kekonius

Konsulent

Telefonnummer

Sanjin Pejkovic

Konsulent

Telefonnummer