Nätverk inom filmområdet

Filmkonsulenterna ingår i flera nätverk som arbetar med filmkulturell verksamhet. De driver också egna nätverk i regionen.

Filmkonsulenterna utgör även en del av filmregionerna i Sverige, en förening som har till uppgift att stärka filmen och de filmkulturella frågorna i hela landet: www.filmregionerna.se

Filmkonsulenterna driver också ett nätverk för filmpedagoger i kulturskolan.

Nätverk: Filmpedagoger i kulturskolan

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Anna-Karin Johansson

Konsulent

Telefonnummer


Barnbiograferna

Nätverket Barnbiograferna vill hylla och lyfta barnpubliken, bredda filmutbudet och skapa en ökad delaktighet för barn och unga på biograf. Filmregionerna och Riksföreningen Biograferna har fått i uppdrag att utveckla Biografcentralens koncept Årets Barnbio, som nu vidareutvecklats till Nätverket Barnbiograferna. Målet är att så många biografer som möjligt kan känna stöd och inspiration att vilja arbeta aktivt för den yngre publiken. Att vara en BARNBIOGRAF. Välkommen med dina frågor kring Nätverket Barnbiograferna eller önskan om att ingå i nätverket. info@barnbiograferna.com.

www.barnbiograferna.com hittar du enkla, lustfyllda och konkreta tips och verktyg för att utveckla just din biograf.

Barnpubliken är värdefull och det ska synas.

Kriterier varje biografmedlem i nätverket ska uppfylla:

* Vår repertoar består av minst en barnfilm per öppen spelvecka eller …

* Vi gör återkommande satsningar för barnpubliken

* Vi har läst och skriver under Nätverket Barnbiografernas manifest (hittar du på barnbiograferna.com)

* Vi kommer att delta i minst en nätverksträff/år. Erbjuds både digitalt och fysiskt.

Arbetsgruppen: Ida Thorén, Scenkonst Sörmland, Jeanette Schjerva, Film i Skåne, Robert P. Olsson, Region Värmland, Sanjin Pejkovic, Västra Götalandsregionen, Christina Thonman, Riksföreningen Biograferna och Hanna Sersam, Riksföreningen Biograferna

Grafiker: Emelie Öberg

Skolbio

Jobbar du med skolbio i någon av Västra Götalands kommuner? Vill du ha stöd, tips och inspiration från andra engagerade skolbioansvariga? Anmäl dig i så fall till vårt skolbionätverk. Vi anordnar ett antal nätverksmöten, skolbiorelaterade evenemang samt erbjuder fortbildning. Låter det intressant? Maila Sanjin Pejkovic för att anmäla dig till nätverket.


Biograf

Nätverket samlar biografägare och/eller föreståndare i regionen. Vi träffas i delregionala möten, tipsar varandra om aktuella biorelaterade frågor, stöttar och delar information om stöd och utbildningar. Låter det intressant, kontakta Sanjin Pejkovic och anmäl dig till nätverket!


 

Alla förvaltningens nätverk hittar du här...