Biograf och visning

Filmkonsulenterna på Kulturförvaltningen arbetar för att stärka kvalitetsbiograferna utanför SF systemet i kommunerna. Det vi menar med kvalitetsbiografer är en modern digital kulturarena med brett samarbete i kommunen, brett och kvalitativt filmutbud och en breddad målgrupp som inkluderar barn & unga.

Biografen och andra visningsaktörer är idag i mycket högre grad än tidigare en arrangör, vilket man kanske inte tidigare sett sig som. Det plus att vi genomgått ett paradigmskifte på hur var och när publiken tar till sig film  kräver både nya samarbeten och nya sätt att marknadsföra sig på.

Ett fantastiskt föreningsliv, några kommuner och privata initiativ driver biograferna. Filmkonsulenterna vill vara ett bollplank till dessa aktörer. Ett stöd när man vill nå nya målgrupper, göra publikundersökningar, skriva projektbeskrivningar eller idéer på hur man vill utveckla sin biograf på olika sätt.

Vi arbetar för att sprida information om digitaliseringens möjligheter på biografen och i kommunen

Vi arrangerar inspirationsdagar och delregionala biografträffar samt informerar om olika möjligheter till fortbildning.

Vi åker också runt kontinuerligt till biograferna för att i största möjliga mån vara införstådda i den dagliga verksamhetens utmaningar.

Stöd att söka


BIOLYFTET/Västra Götalandsregionen (nytt stöd 2018)

Västra Götalandsregionen har tillsatt ett nytt biografstöd, Biolyftet. Samtidigt stänger man det tidigare Biografstödet. En miljon kronor finns avsatta för ett biolyft, för biografernas huvudmän i Västra Götaland. Biolyftet vill främja tre saker:

- Publikutveckling
- Generationsväxling
- Nya former för folkbildning på biografen

De som söker stödet måste, för att få stöd, ha en plan för var och en av de här punkterna. Under projektperioden kommer det att finnas en referensgrupp bestående av Göteborg Film Festival, KulturUngdom och Västergötlands bildningsförbund som bollplank för biograferna.

Har du frågor kring Biolyftet, kontakta Ylva Gustafsson på Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen: ylva.l.gustafsson@vgregion.se

BIOGRAFSTÖD/Filminstituet

Du kan även söka medel för publikutveckling, teknikstöd mm hos Filminstitutet och glöm inte att de ovan nämnda stöden kan komplettera varandra i en ansökan. 50% från VGR och 50% från Filminstitutet

Läs mer på Filminstitutets hemsida

Sanjin Pejkovic

Konsulent

Telefonnummer