Bok och film i den anpassade grundskolan

VGR har tagit fram ett nytt kostnadsfritt undervisningsmaterial för den anpassade grundskolan. Här kombineras för första gången litteratur och film, för att stärka elevernas analytiska förmåga, sätta ord på egna upplevelser – och lära känna sig själva.

Bok och film i den anpassade grundskolan är ett regionalt projekt som vill ta vara på ett antal teman som på olika sätt diskuterar känslor, kroppar, instinkter och mycket annat som gör oss till människor.

Att korsa litteratur och film är ett nytt pedagogiskt grepp. Här får eleverna möjlighet att, genom berättelser, träna upp sin analytiska förmåga och utforska vad de själva upplever. Det kan handla om att inom ett tema titta på både film och läsa bok och jämföra hur exempelvis känslor gestaltas i respektive medium. Och fundera över vad som är möjligt i film men inte i bok och tvärtom. 

Varje handledning innehåller, förutom den pedagogiska delen, även boktips och listor över filmer. Handledningarna har olika teman som kroppen, känslor, rymden och naturen samt bildstöd.

Ladda ner våra lärarhandledningar, boklistor och bildstöd

Handledning Bok och film, tema: Kroppen

Handledning Bok och film, tema: Känslor

Handledning Bok och film, tema: Naturen

Handledning Bok och film, tema: Rymden

Boktipslistorna innehåller både skönlitteratur och faktaböcker som delats in i fyra olika nivåer utifrån bokens text:
• Textlös • Lättare text • Lagom text • Mer text/mer avancera

Boktips, tema kroppen

Boktips, tema känslor

Boktips, tema naturen

Boktips, tema rymden

Bildstöd

Bildstöd, alla teman.

Bildstöd, Basord

Bildstöd, tema: Kroppen

Bildsstöd, tema: Känslor

Bildstöd, tema: Naturen

Bildstöd, tema: Rymden

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Sanjin Pejkovic

Konsulent

Telefonnummer