Låna vår syntolkningsutrustning

Ett foto på en syntolkningsutrustning som består av 20 mottagare med och utan hörlurar och en mikrofon.

Vill ni erbjuda ett syntolkat kulturevenemang? Låna vår syntolkningsutrustning!

För live-syntolkning av film och scenkonst krävs en syntolkningsutrustning. Den underlättar även vid guidade visningar. Syntolkningsutrustningen består av en mikrofon och ett antal mottagare med hörlurar eller hörlursuttag. Utrustningen gör att syntolkningen hörs av de som behöver den utan att den övriga publiken påverkas.

Kulturarrangörer, scenkonstinstitutioner, fria utövare, konsthallar och museer som vill erbjuda syntolkade evenemang har möjlighet att låna vår syntolkningsutrustning kostnadsfritt.

Syntolkningsutrustningen sköts av Danskompaniet Spinn, som har sina lokaler vid Järntorget i Göteborg. På deras hemsida kan du läsa mer om utrustningen och om hur du bokar och lånar den: Syntolkningsutrustning – Danskompaniet Spinn

Om syntolkning – hur gör man?

Vad är syntolkning?

Alla människor har rätt att ta del av, delta i och utöva kultur. Genom syntolkning kan kultur bli tillgänglig för personer med nedsatt syn eller blindhet. Syntolkning beskriver det som syns men inte hörs med väl valda ord. Det gör att personer som har svårt att se lättare kan följa med i handlingen i en teaterföreställning, en film, en dansföreställning eller en guidning genom en utställning.

En syntolkning ska beskriva miljöer, personer, känslouttryck och händelser med neutrala, men ändå målande ord. Den ska inte värdera eller ta över utan lämna utrymme för publiken att tycka själv.

Vad kan syntolkas?

Syntolkning behövs i livets alla områden, men just nu är det främst kultur som syntolkas.

Scenkonst
Vid scenkonstföreställningar är det vanligt att syntolkning sker live vid ett eller flera bestämda tillfällen. Förutom en syntolk behövs även en syntolkningsutrustning, som gör att bara de som vill och behöver hör syntolkningen.  

Guidade visningar
Vid syntolkade guidade visningar samarbetar syntolken och guiden. Om guiden har kunskap inom syntolkning går det utmärkt att kombinera båda uppgifterna. Vissa museer erbjuder även förinspelade audioguider med syntolkning.

Digitala evenemang
Om en utställningsvisning eller en scenkonstföreställning streamas är det bra att lägga till live-syntolkning som ett valbart alternativ, så kan fler ta del av den. I en föreställning som spelas in kan det läggas till ett syntolkningsspår efteråt, innan filmen publiceras på nätet.

Film
När det gäller biograf-film så finns det inspelade syntolkningsspår till många filmer i syntolkningsappar. Dessa ljudspår är även tillgängliga när filmen slutat gå på bio och bara kan ses via streamingtjänster. För att syntolka filmer som inte har ett förinspelat syntolkningsspår är  livetolkning med hjälp av en syntolk och en syntolkningsutrustning ett alternativ.

Hur gör man?

Anlita en syntolk
Syntolkning ingår inte i centralt förmedlade tolktjänster, därför behöver du söka på internet eller höra dig för i ditt kontaktnät för att hitta en syntolk. Kostnaderna för syntolken står arrangören för. Ta in flera offerter. För en bra syntolkning är det viktigt att syntolken har förförståelse och erfarenhet av det som ska syntolkas. Fråga gärna efter referenser, utbildning inom syntolkning och lyssna på tidigare tolkningar syntolken har gjort.

Informera om ditt evenemang
För att publiken ska hitta ett syntolkat evenemang behöver det informeras om det på ett tydligt sätt och i god tid. Informationen behöver ligga lättåtkomlig, helst på webbens startsida, eftersom internet är svår att navigera i om man har nedsatt syn. Informera lokala organisationer som samlar personer med synnedsättning om evenemanget, sprid det även i sociala medier och genom direktutskick.

Låna en syntolkningsutrustning
För live-syntolkning av film och scenkonst krävs en syntolkningsutrustning. Den underlättar även vid guidade visningar. Syntolkningsutrustningen består av en mikrofon och ett antal mottagare med hörlurar eller hörlursuttag. Utrustningen gör att syntolkningen hörs av de som behöver den utan att den övriga publiken påverkas.

Förvaltningen för kulturutveckling äger en syntolkningsutrustning som lånas ut kostnadsfritt till grupper och arrangörer som vill syntolka ett kulturevenemang. Kontakta Danskompaniet Spinn som sköter bokning och överlämning av utrustningen: http://danskompanietspinn.se/projekt/syntolkningsutrustning/

Lär dig mer
Som arrangör, publikvärd eller också som guide är det en fördel att kunna grunderna i syntolkning och ledsagning för att bli tryggare i mötet med publiken. Här hittar du en länk till en snabbkurs i syntolkning och ledsagning: https://lardigsyntolka.goteborg.se/

Här kan du läsa om syntolkning och webbriktlinjerna WCAG 2.1. AA: https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/120-syntolka-videoinspelningar/

För den som vill fördjupa sig i syntolkning finns Sveriges enda längre utbildning inom syntolkning på Fellingsbro folkhögskola i Örebro: http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/syntolksutbildning/