Det öppna biblioteket

Det öppna biblioteket handlar om att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. Vi arbetar med detta genom att:

  • stödja bibliotekens nätverk och erfarenhetsutbyten kring arbetet med mångspråk samt främja arenor för samverkan mellan bibliotek och andra samhälleliga aktörer,
  • kartlägga och analysera bibliotekens arbete med nationella minoritetsspråk samt fortbilda bibliotekspersonal,
  • stärka bibliotekens arbete utifrån perspektiven tillgänglighet, inkludering och delaktighet,
  • förmedla kunskap om metoder för bibliotekens uppsökande och utåtriktade arbete för att vidga deltagandet och nå fler aktiva användare.

Många språk

Förvaltningen för kulturutveckling vill stärka biblioteken som flerspråkiga arenor och tillhandahåller kompetensutveckling och insatser för stöd till biblioteken i deras arbete.