Det lärande biblioteket

Det lärande biblioteket handlar om att stödja människors möjligheter till livslångt lärande och kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta samhällets utmaningar. Vi arbetar med detta genom att:

  • främja bibliotekens stöd för människors livslånga lärande genom kompetensutveckling utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap,
  • ta fram strategier för ökat utbyte mellan biblioteken genom nätverk och omvärldsanalys,
  • stödja bibliotekens lokala användarstudier och omvärldsanalyser,
  • bidra till kunskap om hur biblioteken i Västra Götaland utvecklas genom studier och kartläggningar och visa på utvecklingsmöjligheter.