Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen (17 §) ska varje kommun och region ha en gällande biblioteksplan. I december 2020 hade 97 procent av landets 290 kommuner en tidsmässigt aktuell biblioteksplan. Vi som arbetar med biblioteksutveckling ger löpande konsultativt stöd kring framtagande och uppföljning av biblioteksplaner. Här har vi samlat information som vara ett stöd i arbetet med biblioteksplaner.

Hur tillgänglig är din plan?

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.